Galerie zdjęć

Kolejne porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych w Uniejowie

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wraz z Burmistrzem Miasta Uniejów Józefem Kaczmarkiem podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Na ten cel przeznaczono 10 tysięcy złotych.

23 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Uniejów podpisano porozumienie o służbach ponadnormatywnych w ramach którego  przez kilka miesięcy mieszkańcy miasta i gminy będą mieli więcej patroli policyjnych. To efekt współpracy komendy z władzami miasta, które sfinansują ponadnormatywne służby stróżów prawa. Na ten cel gmina przekazała kwotę 10.000 zł. Służby ponadnormatywne od lat stanowią duże wparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmin i miasta Uniejów zadaniem funkcjonariuszy będzie przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawa porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

 

Więcej policyjnych patroli na terenie miasta i gminy Uniejów - porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

31 sierpnia 2017r. Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wraz z Burmistrzem Miasta Uniejów Józefem Kaczmarkiem podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Wiążąca moc tego dokumentu zapewni mieszkańcom miasta i gminy Uniejów więcej patroli policyjnych. Jest to efekt współpracy komendy z lokalnymi władzami, które sfinansują ponadnormatywne służby stróżów prawa. Na ten cel gmina przekazała 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, umundurowane patrole skierowane w najbardziej zagrożone miejsca mają za zadanie przeciwdziałać przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz  czuwać nad porządkiem publicznym  poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Zorganizowanie dodatkowych patroli policji z pewnością zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych, którzy z atrakcji Uniejowa  korzystają przez cały rok.

p.o. oficer prasowy KPP w Poddębicach sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695406267