Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Galerie zdjęć

Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa

Kolejne porozumienie dotyczące współpracy poddębickiej policji ze zduńskowolskim WOPR

7 maja 2019 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł.insp. Jarosław Zieliński oraz prezes zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Patryk Sokal po raz kolejny podpisali porozumienie o współdziałaniu obu służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach.

Podobnie jak w  2018 roku porozumienie dotyczy obszaru m.in.:

- ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach znajdujących się na wodach zbiornika
  Jeziorsko;
- podejmowania akcji ratowniczej w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego;
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą ;
- kontrolowania tzw. dzikich kąpielisk;
- ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń na wodach i terenach
   przywodnych;
- kontrolowania jednostek pływających w zakresie wyposażenia  technicznego.

Od 22 czerwca 2019 roku do 1 września br. poddębiccy policjanci przy wykorzystaniu sprzętu pływającego wspomogą działania zduńskowolskiego WOPR-u.

 

 

Porozumienie dotyczące współpracy poddębickiej policji ze zduńskowolskim WOPR

6 czerwca 2018 roku Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach i prezes zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podpisali porozumienia o współdziałaniu obu służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych zbiornika Jeziorsko.

porozumienie dotyczy obszaru m.in.:

- ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach znajdujących się na wodach zbiornika Jeziorsko;
- podejmowania akcji ratowniczej w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego;
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą ;
- kontrolowania tzw. dzikich kąpielisk;
- ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń na wodach i terenach przywodnych;
- kontrolowania jednostek pływających w zakresie wyposażenia  technicznego.

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wraz z Burmistrzem Miasta Uniejów Józefem Kaczmarkiem podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Na ten cel przeznaczono 10 tysięcy złotych.

23 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Uniejów podpisano porozumienie o służbach ponadnormatywnych w ramach którego  przez kilka miesięcy mieszkańcy miasta i gminy będą mieli więcej patroli policyjnych. To efekt współpracy komendy z władzami miasta, które sfinansują ponadnormatywne służby stróżów prawa.

Na ten cel gmina przekazała kwotę 10.000 zł. Służby ponadnormatywne od lat stanowią duże wparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmin i miasta Uniejów zadaniem funkcjonariuszy będzie przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawa porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

 

 

Więcej policyjnych patroli na terenie miasta i gminy Uniejów - porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

31 sierpnia 2017r. Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wraz z Burmistrzem Miasta Uniejów Józefem Kaczmarkiem podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Wiążąca moc tego dokumentu zapewni mieszkańcom miasta i gminy Uniejów więcej patroli policyjnych. Jest to efekt współpracy komendy z lokalnymi władzami, które sfinansują ponadnormatywne służby stróżów prawa. Na ten cel gmina przekazała 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, umundurowane patrole skierowane w najbardziej zagrożone miejsca mają za zadanie przeciwdziałać przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz  czuwać nad porządkiem publicznym  poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Zorganizowanie dodatkowych patroli policji z pewnością zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych, którzy z atrakcji Uniejowa  korzystają przez cały rok.

oficer prasowy KPP w Poddębicach st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695406267

  • I Zastępca Komendanta podpisuje kolejne porozumienie z prezesem zduńskowolskiego WOPR-u w zakresie współpracy na zbiorniku Jeziorsko podczas wakacji.