Galerie zdjęć

Przywrócenie Posterunku Policji w Wartkowicach

4 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Posterunku Policji w Wartkowicach w powiecie poddębickim. Wnioski po konsultacjach z mieszkańcami oraz debacie społecznej nie pozostawiały żadnych wątpliwości, mieszkańcy oczekiwali jego przywrócenia. Wynikiem ścisłej współpracy Policji z samorządowcami jest odnowiony budynek posterunku przy ul. Targowej 17 w Wartkowicach. Pomieszczenia znajdujące się na parterze piętrowego budynku na ten cel zostały użyczone przez Urząd Gminy.

Gospodarzami uroczystości byli Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Poseł na Sejm RP - Piotr Polak, Poseł na Sejm RP - Tadeusz Woźniak oraz Wicewojewoda Łódzki - Karol Młynarczyk. Kierownictwo Komendy Głównej Policji reprezentował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć Starosty Powiatu Poddębickiego - Ryszarda Ryttera oraz Wójta Gminy Wartkowice - Piotra Kuropatwy, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń oraz duchowieństwa. W uroczystościach uczestniczyli także komendanci miejscy i powiatowi garnizonu łódzkiego oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Po Mszy Świętej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odprawionej przez kapelana ks.ppor. Jacka Syjudę  oraz proboszcza Wartkowic  ks. Janusza Szeremetę w Kościele pw. Św. Anny i Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wartkowicach, uczestnicy uroczystości przemieścili się na teren Posterunku Policji w Wartkowicach, gdzie m.in. Kierownikowi Posterunku asp. Marcinowi Dulasowi  został przekazany symboliczny klucz do budynku.

Posterunek Policji znajduje się  na parterze piętrowego budynku, przeznaczono na to 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni blisko 70m2. W ich skład wchodzą 3 pokoje służbowe oraz poczekalnia dla interesantów z wejściem do budynku od strony ulicy Targowej. Nowocześnie wyposażone pomieszczenia umożliwią  sprawną obsługę obywateli oraz ułatwią codzienną służbę funkcjonariuszy. Dodatkowo policjanci mają możliwość korzystania z ze stanowiska garażowego znajdującego się na ogrodzonym terenie posterunku. W budynku znajduje się monitoring.

Po 8 latach odnowiony i zmodernizowany posterunek ponownie stanie się  stałym miejscem pracy funkcjonariuszy. Służbę będzie tu pełnić 5 policjantów, w tym dzielnicowy  gminy Wartkowice, który najlepiej zna codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Stała obecność policjanta pierwszego kontaktu z pewnością wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz zacieśnienie współpracy mieszkańców z Policją. Dodatkowo lokalizacja obiektu jest bardzo korzystna z uwagi na położenie przy jednej z głównych ulic w Wartkowicach oraz innych instytucjach użytku publicznego co gwarantuje dostępność dla obywateli oraz dogodny dojazd.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267