Policjanci rozdają odblaski - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozdają odblaski

W czwartek (26.01) funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach rozdali pieszym uczestnikom ruchu drogowego opaski odblaskowe z rysunkami wykonanymi przez Henryka Sawkę.

Celem działań było dążenie do zmniejszenia liczby potrąceń pieszych przez kierujących pojazdami, a także podniesienie świadomości osób pieszych na temat zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się na drodze.
Policjanci z poddębickiej drogówki w trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach, rozdając opaski odblaskowe, przypominali o obowiązku noszenia elementów poprawiających naszą widoczność. Zwracali także uwagę, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego używali elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, mimo, że nie jest to obowiązkiem, ale znacząco poprawia widoczność pieszego zapewniając większe bezpieczeństwo na drodze. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).

Przypominamy!
Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym - art. 11 pkt. 4a,  każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność.

  • Policjant rozdaje odblaski