„Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, itp.).

Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r. 

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.  

Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Wędkarski, Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Więcej na:

http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst/32301,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-nad-woda-Strona-glowna.html

 

Policjanci z poddębickiej komendy już w pierwszy dzień inaugurujący akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” przeprowadzili spotkanie z dziećmi i młodzieżą podczas którego omówiono szereg kwestii związanych z bezpiecznym wypoczynkiem. W sumie w akcji udział wzięło ponad 300 uczniów.

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” w dniu 2 czerwca 2017 roku policjanci z Poddębic spotkali się z ponad 300 osobowa grupą  dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Domaniewie. Podczas spotkania w którym uczestniczyli: policjantka z zespołu ds. nieletnich oraz przewodnik psa służbowego propagowano właściwe zachowania w pobliżu akwenów w tym zasady bezpiecznych kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Dużą uwagę poświęcono na prawidłowe zachowania podczas zabaw w wodzie i w pobliżu akwenów zwracając przy tym uwagę na konieczność obecności osób dorosłych. Spotkanie ubarwiły m.in. pokazy sprzętu policyjnego, jednak główną atrakcją był występ policjanta -przewodnika psa służbowego, który wraz ze swoim owczarkiem Xambo zaprezentował tzw. bezpieczną „pozycję żółwia” oraz przekazał cenne informacje związane z bezpiecznym zachowaniem w kontaktach ze zwierzętami.  Dzieci poznały także podstawy techniki tresury psów policyjnych. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzenia akcesoriów policyjnych a także poznać tajniki służby w policji.  Wszystkich uczestników poinformowano również o planowanym konkursie filmowym pn. „FILMOWY przeWODNIK”, promujący bezpieczne zachowania w wodzie lub nad wodą, gdzie wszelkie informacje o akcji można znaleźć na stronie : http://policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pikniki, festyny rodzinne

W dniu 3 czerwca 2017 roku policjanci z Poddębic spotkali się dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami na Piknikach Rodzinnych w Poddębicach i Sworawie a także na Rajdzie rowerowym w Wartkowicach, gdzie omawiano m.in. zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Tutaj również spotkanie ubarwiły m.in. pokazy sprzętu policyjnego a także występ policjanta -przewodnika psa służbowego, który wraz ze swoim owczarkiem Xambo zaprezentował techniki tresury psa oraz przekazał cenne informacje związane z bezpiecznym zachowaniem w kontaktach ze zwierzętami.  Wszystkich uczestników pikników poinformowano również o planowanym konkursie filmowym pn. „FILMOWY przeWODNIK”, promujący bezpieczne zachowania w wodzie lub nad wodą, gdzie wszelkie informacje o akcji można znaleźć na stronie : http://policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda. Na zakończenie  wszyscy otrzymali książeczki tematyczne nawiązujące do bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, policjanci z Poddębic spotkali się z pensjonariuszami Powiatowego Domu Pomocy w Pęczniewie i grupą podopiecznych z Poddębic

5 czerwca 2017 roku na terenie Biblioteki Publicznej w Poddębicach odbyła się prelekcja dla podopiecznych placówek ośrodków pomocy. Spotkanie miało na celu przełamanie barier międzyludzkich jak również przedstawienie zagadnień dotyczących bezpiecznych zachowań na terenie placówki. Podczas spotkania, policjantka przekazała zagadnienia dotyczące prawidłowych zachowań na drodze, w czasie pobytu na terenie placówki a także omówiła zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Tutaj przekazano zasady korzystania z bezpiecznych kąpielisk omawiając przy tym potencjalne  zagrożenia nad wodą. Ponadto przedstawiono temat dotyczący prawidłowych reakcji podczas pobytu w domu a  w szczególności w kontaktach z osobami obcymi. Omówiono również zagadnienia dotyczące  spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie placówek a także ich negatywnych skutkach. W kolejności swoje wystąpienie zaprezentował dzielnicowy z terenu miasta Poddębic, który omówił zagrożenia związane z oszustwami a także przedstawił ideę programu „ Dzielnicowy bliżej nas” , działanie aplikacji „ Moja Komenda” a także założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zakręcony"  Dzień bezpieczeństwa w Dalikowie

Policjanci z Poddębic kontynuując akcję edukacyjną pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” po raz kolejny przypominali o prawidłowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Tym razem spotkali się z dziećmi, młodzieżą oraz kadrą nauczycieli z Zespołu Szkół w Dalikowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 uczniów.

6 czerwca 2017 roku w ramach „Dnia bezpieczeństwa”, policjanci z Poddębic spotkali się z uczniami oraz nauczycielami z Zespołu Szkół w Dalikowie, gdzie omówili m.in. zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W poszczególnych grupach wiekowych policjanci przekazywali dzieciom zasady związane z bezpieczeństwem podczas kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Dużą uwagę poświęcono na prawidłowe zachowania podczas zabaw w wodzie i w pobliżu akwenów zwracając przy tym uwagę na konieczność obecności osób dorosłych. Ponadto na podstawie prezentacji tablicy ze znakami drogowymi dzieci wysłuchały fachowych porad związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Jak zwykle dużą sensację wzbudziła obecność policyjnego owczarka Xambo, który wraz ze swoim przewodnikiem prezentował uczestnikom akcji  swoje umiejętności. Wszystkich uczestników spotkania poinformowano również o planowanym konkursie filmowym pn. „FILMOWY przeWODNIK”, promujący bezpieczne zachowania w wodzie lub nad wodą. Kadra kierownicza i nauczyciele szkoły wysłuchali cennych informacji związanych z działaniem programu „ Dzielnicowy bliżej nas” , działaniem aplikacji „ Moja Komenda” a także założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, które przekazał dzielnicowy poddębickiej komendy. Nauczyciele oraz uczniowie otrzymali ulotki tematyczne a na zakończenie spotkania wszyscy pozowali do pamiątkowych zdjęć z policjantami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreci mnie bezpieczeństwo …” Dzieci bezpieczne w sieci”

Zbliża się okres wakacyjny więc policjanci z Poddębic spotykając się z dziećmi i młodzieżą szkolną przekazują cenne informacje na temat potencjalnych zagrożeń. Tym razem funkcjonariusze spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Kłódnej, gdzie przeprowadzili prelekcję na temat m.in. bezpieczeństwa w sieci.

7 czerwca 2017 roku policjanci spotkali sie z grupą uczniów klas I-VI ze Szkoły Podstawowej w Kłódnej w gminie Wartkowice. Tutaj podczas prelekcji oraz warsztatów z uczniami omawiano zagrożenia jakie czyhają na nich w internecie. W starszej grupie wiekowej policjanci szczegółowo omówili zjawisko cyberprzemocy a także zasady bezpiecznego korzystania z portali internetowych. Na podstawie wybranych przykładów omówiono również sposoby postępowania sprawców przestępstw internetowych jak również zwrócono uwagę na podstawowe elementy unikania zagrożeń. W młodszej grupie uczniów poruszono zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach ze zwróceniem uwagi na osoby piesze. Wszyscy uczestnicy spotkania wysłuchali także porad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, korzystania ze sportów wodnych oraz sposobów unikania zagrożeń w kontaktach  z osobami obcymi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O bezpieczeństwie z maluszkami

Niedługo wakacje więc policjanci z Poddębic spotykają się cyklicznie z dziećmi przekazując im cenne informacje na temat potencjalnych zagrożeń. Tym razem funkcjonariusze spotkali się z maluszkami z przedszkoli w Pełczyskach i Drwalewie.

12 czerwca 2017 roku policjanci spotkali sie z grupą maluszków z przedszkoli z Pełczysk i Drwalewa. Podczas prelekcji omawiano zagrożenia jakie czyhają na nie na drodze, jednak główną uwagę skupiono na temacie bezpieczeństwa nad wodą. Dzieci wysłuchały porad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, korzystania ze sportów wodnych oraz sposobów unikania zagrożeń w kontaktach  z osobami obcymi. Szczególny nacisk położono na obecność osób dorosłych podczas kąpieli. Podczas spotkania policjantka omówiła także zagrożenia związane z atakiem psa a dzieci podczas warsztatów prezentowały tzw. bezpieczną pozycję żółwia. Na zakończenie spotkania maluchy miały możliwość obejrzenia akcesoriów policyjnych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpiecznie nad wodą ...w Pęczniewie

W ramach akcji „ Kreci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, policjanci z Poddębic spotkali się z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej z Pęczniewa i Brzegu aby przekazać im cenne informacje na temat bezpiecznego wypoczynku. W akcji udział wzięło około 150 dzieci.

13 czerwca 2017 roku w ramach kontynuacji działań prewencyjnych „ Kręci mnie bezpieczeństwo …nad wodą”, policjantka z zespołu ds. nieletnich i patologii wraz z dzielnicowym podległego rejonu spotkali się z uczniami Szkół Podstawowych z Pęczniewa i Brzegu, gdzie omówili m.in. zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Policjanci przekazywali dzieciom zasady związane z bezpieczeństwem podczas kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Dużą uwagę poświęcono na prawidłowe zachowania podczas zabaw w wodzie i w pobliżu akwenów zwracając przy tym uwagę na konieczność obecności osób dorosłych. Wszystkich uczestników spotkania poinformowano również o planowanym konkursie filmowym pn. „FILMOWY przeWODNIK”, promujący bezpieczne zachowania w wodzie lub nad wodą. Uczniowie otrzymali ulotki, nalepki oraz materiały tematyczne związane z bezpieczeństwem nad wodą natomiast nauczyciele otrzymali ulotki KMZB. Z rąk Wójta gminy Pęczniew Pana Marcina Janiaka dzieci otrzymały elementy odblaskowe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O bezpieczeństwie nad wodą i ...dopalaczach

W ramach akcji „ Kreci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, policjanci z Poddębic spotkali się z grupą uczniów z Zespołu Szkół w Domaniewie. Podczas prelekcji uczniowie wysłuchali cennych informacji na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą a także aspektów związanych z zagrożeniami tzw. dopalaczy.

14 czerwca 2017 roku w ramach kontynuacji działań prewencyjnych „ Kręci mnie bezpieczeństwo …nad wodą”, policjanci z Poddębic spotkali się z uczniami Zespołu Szkół z Domaniewa, gdzie omówili m.in. zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Policjanci przekazywali dzieciom zasady związane z bezpieczeństwem podczas kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Dużą uwagę poświęcono na prawidłowe zachowania podczas zabaw w wodzie i w pobliżu akwenów zwracając przy tym uwagę na konieczność obecności osób dorosłych. Wszystkich uczestników spotkania poinformowano również o planowanym konkursie filmowym pn. „FILMOWY przeWODNIK”, promujący bezpieczne zachowania w wodzie lub nad wodą. Starsza grupa uczniów wysłuchała porad związanych z zagrożeniami związanymi z korzystania z środków psychoaktywnych w tym tzw. dopalaczy. Tutaj zwrócono uwagę na zbliżający się okres wakacyjny podczas którego może dochodzić do zintensyfikowania wskazanych zagrożeń. Po spotkaniu uczniowie otrzymali ulotki, nalepki oraz materiały tematyczne związane z bezpieczeństwem nad wodą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policjanci z Poddębic spotkali się  z uczniami, ich rodzicami oraz kadrą pedagogiczną  ze Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie na Pikniku Rodzinnym, gdzie omówili zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą a także zagrożeniami jakie mogą ich spotkać podczas zbliżających się wakacji. Dzielnicowy przedstawił nauczycielom oraz rodzicom założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”  oraz aplikacji „ Moja Komenda”.

18 czerwca 2017 roku w ramach kontynuacji działań prewencyjnych „ Kręci mnie bezpieczeństwo …nad wodą”, rzeczniczka poddębickiej policji wraz z dzielnicowym podległego rejonu spotkali się z uczniami i ich rodzicami oraz kadrą nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie, gdzie omówili m.in. zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Policjanci przekazywali dzieciom zasady związane z bezpieczeństwem podczas kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Dużą uwagę poświęcono na prawidłowe zachowania podczas zabaw w wodzie i w pobliżu akwenów zwracając przy tym uwagę na konieczność obecności osób dorosłych. Dzieci wysłuchały także informacji na temat negatywnych skutków używania środków psychoaktywnych w tym „dopalaczy” a także sposobów reagowania podczas kontaktów z osobą „obcą”. Poruszono również temat związany z bezpiecznym podróżowaniem zwracając przy tym uwagę dorosłych na niepozostawianie dzieci i zwierząt w pojazdach.

Podczas spotkania nauczyciele i rodzice poznali założenia programu „ Dzielnicowy bliżej nas”, działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały książeczki, malowanki, ulotki oraz materiały tematyczne nawiązujące do bezpieczeństwa w czasie wakacji, natomiast ich rodzice i nauczyciele otrzymali ulotki KMZB. Potem wszyscy mogli obejrzeć akcesoria policyjne oraz pozować do pamiątkowych zdjęć z policjantami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kręcili bezpieczeństwem …na  JEZIORSKU

Podczas imprezy sportowej zorganizowanej na terenie zbiornika Jeziorsko, policjanci z Poddębic przekazywali wszystkim uczestnikom akcji informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą. Dzielnicowi przekazywali  założenia programu „ Dzielnicowy bliżej nas”, działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Najmłodsi uczestnicy akcji otrzymały książeczki, malowanki, ulotki oraz materiały tematyczne nawiązujące do bezpieczeństwa w czasie wakacji.

2 lipca 2017 roku  na terenie gminy Pęczniew klub sportowy „Rajsport” z siedzibą w Sieradzu zorganizował imprezę sportową pn. „ TRIATLON Jeziorsko”. Do konkurencji sportowych przystąpili zawodnicy, którzy w rejonie zbiornika Jeziorsko rozegrali wyścig pływacki  oraz jazdę na rowerze. Nad całością zabezpieczenia w tym rejonie czuwali poddębiccy stróże prawa.

Impreza sportowa była doskonałą okazją do spotkania z policjantami z Poddębic z mieszkańcami powiatu a także uczestnikami tych zawodów . Podczas rozgrywek dzielnicowi oraz policjantka zespołu ds. nieletnich poddębickiej komendy przekazywali cenne informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą, które to działania zostały wpisane w ogólnopolską kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” prowadzoną pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najmłodsi uczestnicy akcji wysłuchały porad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, korzystania ze sportów wodnych oraz sposobów unikania zagrożeń w kontaktach  z osobami obcymi. Szczególny nacisk położono na obecność osób dorosłych podczas kąpieli. Starsi „słuchacze” poznali założenia programu „ Dzielnicowy bliżej nas”, działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, które przedstawiał dzielnicowy podległej gminy. Dzieci otrzymały książeczki, ulotki oraz materiały tematyczne nawiązujące do bezpieczeństwa w czasie wakacji, natomiast ich rodzice ulotki KMZB.

 

 

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność nad wodą!!!

Wielu tragedii, do których każdego dnia dochodzi nad akwenami wodnymi można byłoby prawdopodobnie uniknąć, gdyby ludzie pamiętali o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy więc o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie zapominajmy również o tym, aby:

 • nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;
 • nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
 • nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
 • po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;
 • nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
 • nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
 • nie skakać do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
 • dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
 • podczas skurczu mięśni nie wpadać w panikę. Kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

Tylko przestrzegając tych podstawowych zasada możemy sprawić aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie!!!

 

 

 

 • dzieci oglądają radiowóz i jego wyposażenie
 • przewodnik z psem służbowym Xambo
 • przewodnik z psem służbowym Xambo
 • Rajd rowerowy w Wartkowicach
 • pokaz tresury psa
 • przewodnik z psem służbowym Xambo oraz funkcjonariuszem straży pożarnej
 • zdjęcie pamiątkowe z dziećmi
 • zdjęcie pamiątkowe z dziećmi
 • piknik w Sworawie
 • pokaz tresury psa
 • zdjęcie pamiątkowe z dziećmi
 • na rzecz niepełnosprawnych-wystąpienie dzielnicowego
 • wystąpienie policjantki
 • pensjonariusze domów pomocy
 • dzieci prezentują pozycję żółwika w ZS w Dalikowie
 • przewodnik z psem służbowym Xambo podczas pokazu
 • wystąpienie policjantki na temat bezpieczeństwa
 • dzielnicowy rozdaje ulotki KMZB nauczycielom ZS w Dalikowie
 • prezentacja radiowozów
 • zdjęcie pamiątkowe z dziećmi z ZS w Dalikowie
 • policjantka z uczniami w SP w Kłódnej
 • warsztaty z dziećmi
 • zdjęcie pamiątkowe z dziećmi
 • uczestnicy prelekcji Drwalew
 • dzieci oglądają radiowóz i jego wyposażenie
 • zdjęcie pamiątkowe z dziećmi
 • spotkanie w Pęczniewie
 • dzielnicowy rozdaje ulotki o bezpieczeństwie nad wodą
 • dzielnicowy wraz z uczniami
 • dzielnicowy z gminy Pęczniew podczas rozmowy o KMZB
 • policjanci z dziećmi
 • uczniowie ZS w Domaniewie
 • uczniowie ZS w Domaniewie
 • dzieci prezentują pozycję żółwika
 • uczniowie ZS w Domaniewie
 • podczas prezentacji KMZB
 • dzieci na pikniku w Bałdrzychowie
 • wystąpienie policjantki na temat bezpieczeństwa
 • dzielnicowy wraz z kadrą pedagogiczną
 • prezentacja sprzętu policyjnego
 • prezentacja sprzętu policyjnego
 • prezentacja sprzętu policyjnego
 • policjanci zabezpieczają imprezę sportową nad Jeziorskiem
 • dzielnicowy rozdaje ulotki o bezpieczeństwie nad wodą i KMZB
 • policjanci zabezpieczają imprezę sportową
 • policjantka wręcza ulotkę i informuje o kampanii
 • dzielnicowy rozdaje ulotki o bezpieczeństwie nad wodą i KMZB