Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

I Ty możesz zostać Policjantem - działania poddębickich stróżów prawa

Kierownictwo poddębickiej komendy zorganizowało „Dzień Otwarty” dla przyszłych kandydatów do służby. Ponadto w ramach promocji zawodu policjanci przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzicami uczniów, podczas których przekazywano informacje na temat naboru do służby w Policji a także możliwości i warunków pracy w tej formacji.

6 listopada 2017 roku w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach odbyło się spotkanie policjantów z uczniami klas czwartych. Mając na uwadze dbałość o przyszłość młodych osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych decyzji odnośnie swej przyszłości zawodowej, policjanci przekazali informacje dotyczące możliwości wstąpienia do tej formacji. Ponadto przekazano informacje dotyczące naboru do służby w Policji, wymogach formalnych oraz postępowaniu kwalifikacyjnym a także przyszłej kariery zawodowej.

8 listopada w poddębickiej jednostce policji, w ramach „Dnia Otwartego dla kandydatów do służby w Policji”, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach zwiedzili komendę i zapoznali się z codzienną pracą funkcjonariuszy w poszczególnych Wydziałach. Na podstawie tzw. „ fotografii dnia”, wybrani policjanci przedstawili zakres wykonywanych zadań służbowych. Wszyscy odwiedzający mieli możliwość zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem jednostki policji a także poznania tajników tej pracy. Oficer prasowy jednostki przekazała informacje związane z jej zakresem obowiązków a także przedstawiła dotychczasowe działania prewencyjne realizowane na terenie powiatu. Swoje wystąpienie zaprezentowała także asystentka Zespołu Kadr i Szkolenia poddębickiej komendy, która omówiła procedury  naboru do służby w Policji a także możliwości i warunków pracy w tej formacji. Spotkanie zakończyła rozmowa z jednym z dzielnicowych, który przedstawił młodzieży zakres wykonywanych przez niego czynności a także omówił zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy otrzymali ulotki informacyjne nawiązujące do poruszanych tematów.

Z kolei 9 listopada w Zespole Szkół w Domaniewie policjanci spotkali się z rodzicami uczniów, gdzie omówili m.in. zasady bezpieczeństwa na drodze przypominając o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego akcentując aspekty elementów odblaskowych. Ponadto policjanci informowali rodziców o możliwości  rozważenia dalszej edukacji ich dzieci w ramach naboru do Policji. Uczestniczący w tym spotkaniu dzielnicowy przekazał także zagadnienia związane działaniem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Tego typu spotkania z młodzieżą i rodzicami planowane są cyklicznie na terenie powiatu.

PRZYPOMINAMY!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela również  Wydział Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP Poddębice  tel. 43 678-94-48

 

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice asp. sztab. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

  • Uczniowie ZSP w Poddębicach podczas wizyty w komendzie
  • pracownik kadr przekazuje uczniom informacje na temat doboru do służby w policji
  • uczniowie poznają zasady pełnienia służby w pdoz
  • Uczniowie ZSP w Poddębicach podczas wizyty w komendzie
  • policjant omawia zasady na strzelnicy
  • Uczniowie ZSP w Poddębicach podczas wizyty w komendzie
  • Uczniowie ZSP w Poddębicach podczas wizyty w komendzie
  • policjant wraz z uczniami w sali odpraw
  • plakat informacyjny