Uważajmy na oszustów! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Uważajmy na oszustów!

Zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Najczęściej są to osoby starsze oraz samotne.

Chociaż wszyscy jesteśmy narażeni na przestępcze działanie nieuczciwych ludzi to jednak są sposoby aby się przed nimi bronić:

Nigdy nie wpuszczajmy do domu i na podwórze osób, których nie znamy.

Jeśli będzie to konieczne, niech osoba okaże dowód tożsamości, legitymację, zezwolenie na wykonanie działania, o którym mówi.

Nie udzielajmy nikomu informacji na swój temat oraz sytuacji w jakiej się znajdujemy ( np. że jesteśmy sami w domu lub że w ostatnich dniach pobieraliśmy świadczenia emerytalne).

W przypadku nieoczekiwanej wizyty lub telefonu warto wspomnieć, że w domu są też inne osoby.

Nigdy nie wskazujmy miejsca w którym przetrzymujemy pieniądze i kosztowności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast  skontaktujmy się  telefonicznie z członkami najbliższej rodziny lub sąsiadami, informując o sytuacji.

Nie podpisujmy umów bez ich przeczytania i zrozumienia. Przed zawarciem umowy najlepiej wcześniej to z kimś skonsultować.

W przypadku otrzymania telefonu od  rzekomego wnuczka proszącego o natychmiastową pomoc finansową, po zakończeniu rozmowy należy oddzwonić na prawdziwy nr wnuka lub osoby jemu najbliższej, celem potwierdzenia jego prośby.

Numery telefonów do najbliższych, osób zaufanych i instytucji świadczących natychmiastową pomoc (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna) miejmy zawsze pod ręką.

W razie stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, zamiaru lub dokonania przestępczego działania natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy Policji i szczegółowo poinformujmy co się wydarzyło.

Zachowajmy margines zaufania do nieznajomych, nie bądźmy naiwni.
O wszystkich podejrzanych sytuacjach natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112.

 

sierż.Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267