Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania na drogach powiatu „Pierwszy weekend wakacji 2018” oraz „Prędkość”

Od 22 do 24 czerwca 2018 roku poddębiccy policjanci przeprowadzą działania ”Pierwszy weekend wakacji 2018” oraz 22 i 24 czerwca br. działania kontrolno-pomiarowe „Prędkość”. Policyjne patrole na terenie całego powiatu będą sprawdzać stosowanie się kierujących do obowiązujących przepisów w szczególności dot. prędkości oraz stanu trzeźwości.

Głównym celem działań jest zapobieganie zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowia i życia w tym wypadkom i kolizjom  w ruchu drogowym w szczególności z udziałem dzieci i młodzieży .

Policjanci będą egzekwować stosowanie się:

- uczestników ruchu drogowego w szczególności kierujących wobec pieszych i rowerzystów;

- kierujących do ograniczeń prędkości  w ruchu drogowym;

- kierujących i opiekunów do przepisów związanych z  prawidłowym  przewozem dzieci i młodzieży;

- kierujących samochodami ciężarowymi i zespołami pojazdów do przestrzegania ograniczeń  w ruchu w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2018 roku.

Ponadto policjanci będą eliminować z ruchu drogowego:

- nietrzeźwych kierujących oraz

- pojazdy niesprawne technicznie.

W trakcie kontroli policjanci będą reagować także na inne stwierdzone wykroczenia m.in.: niestosowanie się do obowiązku  zapinania  pasów bezpieczeństwa czy korzystanie przez kierujących z telefonu komórkowego niezgodnie z przepisami.
Funkcjonariusze Wydziału RD  będą kontrolować oraz stosować środki represji wobec użytkowników jednośladów, quadów i kierujących innymi pojazdami  poruszający się w sposób brawurowy. W przypadku naruszeń przepisów ruchu drogowego stróże policjanci będą rozważać  możliwość zatrzymania  uprawnień do kierowania.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę!
Jedźmy ostrożnie przestrzegając przepisów z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od samych kierowców - od ich rozwagi, umiejętności przewidywania zagrożeń i szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego.

sierż. Sylwia Kaźmierczak tel. 695-406-267