Policyjny patrol wodny na Jeziorsku - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny patrol wodny na Jeziorsku

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach rozpoczęli służbę na zbiorniku Jeziorsko. Mundurowi będą strzec bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą.

22 czerwca 2018 roku poddębiccy policjanci zwodowali łódź motorową, która wykorzystana będzie do patrolowania zbiornika Jeziorsko. Stróże prawa pełniący służbę na wodze przede wszystkim mają za zadanie:                                                                                                  
- podejmować działania ratownicze;
- zadbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą;
- ujawniać i ścigać sprawców przestępstw i wykroczeń na wodach i terenach przywodnych;
- kontrolować  tzw. dzikie kąpieliska;
- kontrolować jednostki pływające w zakresie wyposażenia technicznego.

Dzięki wykorzystaniu sprzętu pływającego mundurowi wspomagają działania zduńskowolskiego WOPR-u z którym 6 czerwca 2018 roku KPP w Poddębicach zawarła porozumienie regulujące współdziałanie obu służb na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policjanci z Poddębic będą pełnić wodne patrole w każdą wakacyjną sobotę i niedzielę od godziny 11:00 do 19:00 aż do zakończenia letniego sezonu - 2 września 2018 roku.

sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267