Podziękowania

Za organizację punktu informacyjnego w akcji "Dzień Seniora" w Buirze Terenowym ZUS w Poddębicach