Poszukiwany Bartłomiej WIERZBICKI - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Bartłomiej WIERZBICKI

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Wierzbicki Bartłomiej

ur. 16.03.1978r.

zam. gm.Pęczniew

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach, ul.targowa 22 pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112