Poszukiwany Marcin LEWANDOWSKI - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Marcin LEWANDOWSKI

Osoba poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia al. Kościuszki 107/109.

Marcin Lewandowski

 

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach, ul.Targowa 22 pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112.