Poszukiwany Marek DĄBEK - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Marek DĄBEK

Poszukiwany na podstawie zarządzenia o poszukiwaniu podejrzanego w celu ustalenia miejsca pobytu wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Łęczycy.

Marek Dąbek 

ur.02.06.1985r.

zam. Zawada,gm.Wartkowice

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112.