Poszukiwany Włodzimierz CZUBASZEWSKI - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Włodzimierz CZUBASZEWSKI

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Poddębicach.

Włodzimierz Czubaszewski

urodzony: 21.09.1971 r.

zam. gm. Wartkowice

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach, ul.Targowa 22 pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112