Poszukiwany Dariusz STOŁOWSKI - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Dariusz STOŁOWSKI

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łasku VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Poddębicach.

Dariusz Stołowski

ur. 28.12.1976r.

gm. Uniejów

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach, ul.Targowa 22 pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112.