Poszukiwany Jarosław HAJOWY - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Jarosław HAJOWY

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łasku VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Poddębicach.

Jarosław Hajowy

ur. 21.01.1969 r

zam.  gm. Wartkowice

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112