Poszukiwany Mirosław RATAJCZYK - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Mirosław RATAJCZYK

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łasku VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Poddębicach.

Mirosław Ratajczyk

ur. 07.01.1954 r.

zam. gm. Zadzim

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach, ul.Targowa 22 pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112