Poszukiwany Jarosław FILIPCZAK - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Jarosław FILIPCZAK

Poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście IV Wydział Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeń.

Jarosław Filipczak

ur. 29.10.1977 r

zam. Poddębice

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach, ul.Targowa 22 pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112