Poszukiwany Mariusz KUCHCIAK - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Mariusz KUCHCIAK

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łasku VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Poddębicach.

Mariusz Kuchciak

ur. 10.10.1978 r.

zam. Poddębice

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP w Poddębicach, ul.Targowa 22 pod nr tel.( 043) 678-94-11 albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 997 lub 112.