SŁUŻBA CYWILNA

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty Zespołu ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Wyniki naboru na stanowisku specjalisty Zespołu ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Nabór zakończony wyborem kandydata: Monika Piaseczna, Łódź