O bezpieczeństwie w Wartkowicach - Mapy zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Mapy zagrożeń

O bezpieczeństwie w Wartkowicach

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski podczas Sesji Rady Gminy w Wartkowicach przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wartkowice za rok 2017, omówił także założenia i sposób działania aplikacji „Moja Komenda” oraz „ Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

24 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wartkowicach odbyła się Sesja Rady Gminy z udziałem kierownictwa poddębickiej policji, kierownictwa PSP w Poddębicach oraz samorządu lokalnego, radnych gminy i sołtysów. Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach przedstawił sprawozdanie z działalności policji za rok poprzedni, które dotyczyło stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wartkowice. Uczestnicy zebrania mieli także możliwość zadawani pytań dzielnicowemu, który przekazał informacje dotyczące sposobu reagowania i unikania zagrożeń, zwracając przy tym szczególną uwagę na możliwość bezpośredniego i bieżącego kontaktu z policjantem pierwszego kontaktu (dzielnicowym) .

 

sierż. Sylwia Kaźmierczak (tel: 695-406-267)