Mapy zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Mapy zagrożeń

Mapy zagrożeń

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach podjęło działania mające na celu utworzenie aktualnej „mapy zagrożeń” na terenie powiatu poddębickiego. W tym celu przeprowadzono szereg konsultacji społecznych, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele służb, samorządu lokalnego, instytucji pomocowych, mediów oraz mieszkańcy powiatu.

W ramach współpracy z instytucjami współodpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stworzenie i usystematyzowanie „map zagrożeń” pozwoli na rzetelne zidentyfikowanie zagrożeń na terenie powiatu poddębickiego. W związku z tym policjanci liczą na aktywną postawę społeczności lokalnej w tworzeniu map zagrożeń.

Wszelkie informacje dot. poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu poddębickiego można także zgłaszać mailowo na adres: rzecznik@poddebice.ld.policja.gov.pl wpisując w temacie „ MAPY ZAGROŻEŃ”

  • mapa powiatu poddębickiego