Mapy zagrożeń

Konferencja poświęcona „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Aby przybliżyć aspekty związane z platformą wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach w ramach działania programu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, Programu „ Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji mobilnej „ Moja Komenda”, Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach zainicjował konferencję, która odbyła się w dniu 29 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

W spotkaniu udział wzięli radni, przedstawiciele samorządu, Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, OSP, instytucji pomocowych, Poradni, Weterynarii, Nadleśnictwa oraz dyrektorzy szkół z terenu powiatu poddębickiego. Po przywitaniu wszystkich uczestników konferencji  Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach mł. insp. Krzysztof Kotkowski przedstawił kadrę kierowniczą oraz przekazał informacje dotyczące głównych założeń programowych. W kolejności głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Robert Granosik, który na podstawie prezentacji multimedialnej omówił założenia programu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” wskazując, że to innowacyjne narzędzie ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu poddębickiego. Kolejną prezentację dotyczącą programu „ Dzielnicowy bliżej nas” a także aplikacji „Moja Komenda” przedstawił Komendant poddębickiej policji, który w sposób szczegółowy omówił tematykę związaną z nową koncepcją pracy dzielnicowego. Tutaj nawiązano do głównego założenia jakim jest wzmocnienie roli dzielnicowego poprzez umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego z nim kontaktu a także bieżącego przekazywania sygnałów dotyczących niepokojących zjawisk i zdarzeń poprzez  uruchomioną aplikację mobilną. Kolejnym punktem było wystąpienie Kierownika Dzielnicowych st. asp. Krzysztofa Jatczaka, który zaprezentował sylwetki wszystkich podległych dzielnicowych omawiając przy tym sposób pełnienia przez nich służby, bezpośrednich kontaktów telefonicznych a także możliwości przekazywania bieżących informacji. Podczas konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali również przedstawiciele instytucji: Kierownik PCPR, MGOPS w Poddębicach, GOPS w Wartkowicach, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Komendant PSP Poddębice a także Prezes Ner Poddębice. Miły akcentem były podziękowania skierowane na ręce Komendanta poddębickiej policji przez przedstawicieli instytucji pomocowych z powiatu poddębickiego, którzy wysoko ocenili dotychczasową współpracę z dzielnicowymi w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców przed budynkiem Starostwa w Poddębicach uruchomiony został Mobilny Punkt Informacyjny (bus), przy którym policjanci objaśniali obsługę narzędzia jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” , jak również wręczali ulotki zawierające instrukcję jej obsługi.

 

sporz./oprac. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

 • przywitanie zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego Policji
 • omówienie programu przez Komendanta policji
 • wystąpienie Naczelnika Wydziału Prewencji
 • wystapienie Kierownika Dzielnicowych
 • dzielnicowi KPP Poddębice
 • uczestnicy konferencji
 • prezentacja multimedialna
 • wystąpienie Kierownika MGOPS w Poddębicach
 • wystąpienie Prezesa LKS Ner
 • mobilny punkt informacyjny
 • mobilny punkt informacyjny
 • mobilny punkt informacyjny