Mapy zagrożeń

Mapa zagrożeń – wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo!

Mając na uwadze rozpowszechnienie i realizację projektu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach opracowano harmonogram spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz lokalną społecznością. Aby przybliżyć aspekty związane z platformą wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach zainicjowano szereg spotkań poświęconych przedmiotowym zagadnieniom.

W związku z tym w ostatnich dniach sierpnia a także na początku września br. na terenie powiatu poddębickiego, policjanci poddębickiej komendy uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami samorządów oraz lokalną społecznością. Podczas spotkań policjanci omówili program „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” na podstawie której od września 2016 roku każdy mieszkaniec powiatu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia i podzielić się swymi spostrzeżeniami. Ponadto omówiono zakres działań programu prewencyjnego „ Dzielnicowy bliżej nas”, gdzie jego założeniem jest wzmocnienie roli dzielnicowego. Tutaj szczególną uwagę poświęcono na przybliżenie sylwetek dzielnicowych realizujących swoje zadania na podległym terenie, zakresy ich obowiązków jak również aspekty związane z platformą wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a dzielnicowymi.
Należy nadmienić, że Kierownictwo poddębickiej komendy podjęło również współpracę w tym zakresie z przedstawicielami kościoła, w ramach której przekazano informacje dot. interaktywnego projektu „Map zagrożeń”. Nawiązano również współpracę z Dyrektorami szkół z terenu powiatu poddębickiego, gdzie m.in. podczas uroczystych apeli rozpoczęcia nowego  roku szkolnego w dniu 1 września br. policjanci odczytali List intencyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nawiązujący m.in. do aspektów interaktywnego projektu „Map zagrożeń” a także przekazano ulotki tematyczne w celu rozpowszechnienia wśród pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodziców.

W celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy odbiorców, 2 września br. w godzinach przedpołudniowych policjanci rozdawali ulotki tematyczne mieszkańcom a także osobom wypoczywającym w pobliżu obiektu Term w Uniejowie, informując jednocześnie o zasadach prawidłowego korzystania z tej platformy komunikacji. Ostatnim etapem kończącym działania promujące „Mapy zagrożeń”, będzie zainicjowana przez Kierownictwo KPP Poddębice Konferencja, która zaplanowana jest na dzień 29 września 2016 roku w Starostwie Powiatowym. W spotkaniu oprócz policjantów, udział wezmą przedstawiciele samorządu, radni, duchowni, przedstawiciele PSP, OSP, instytucji pomocowych, Poradni, Sanepidu, Weterynarii, Nadleśnictwa oraz Dyrektorzy szkół z terenu powiatu poddębickiego.
Podczas trwania konferencji w godzinach 10.00-13.00 przed budynkiem Starostwa w Poddębicach, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Informacyjny (bus), przy którym poddębiccy policjanci będą objaśniali obsługę tego narzędzia, jak również będą wręczali ulotki zawierające instrukcję obsługi „Map zagrożeń”.
                                                                                                                     
Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

 

  • Komendant Powiatowy Policji podczas uroczystości w Pęczniewie
  • Komendant Powiatowy Policji podczas uroczystości w Wilamowie
  • policjanci rozdają ulotki mieszkańcom