Mapy zagrożeń

Wdrażanie „Mapy zagrożeń " i projektu „Dzielnicowy bliżej nas”

Od 1 września 2016 roku na terenie powiatu poddębickiego ruszy proces wdrażania „Map zagrożeń” oraz Programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Mając na uwadze rozpowszechnienie i realizację tych projektów poddębiccy policjanci aktywnie włączają się w działania.

Pierwsze przedsięwzięcie przewiduje aktywne włączenie się mieszkańców powiatu poddębickiego we współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa dzieląc się tym samym za pośrednictwem „Mapy Zagrożeń” spostrzeżeniami z lokalną Policją. Dzięki uzyskaniu niepokojących sygnałów i problemów od mieszkańców, policjanci będą mogli szybciej reagować na różnego typu zagrożenia w celu ich eliminowania. Z kolei założeniem drugiego projektu jest wzmocnienie roli dzielnicowego i wyjście policjantów w teren w celu ścisłej i bieżącej współpracy ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa powszechnego.

Mając na uwadze promowanie przedmiotowej kampanii oraz informowanie o idei „Map zagrożeń” powstającej na terenie powiatu, Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W związku z tym w ramach tego przedsięwzięcia zainicjowano spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego, radnymi, sołtysami oraz mieszkańcami powiatu. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się 22 sierpnia 2016 roku w OSP w Uniejowie, gdzie wszystkim uczestnikom przedstawiono ideę projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji działań tworzenia wspólnych „Map zagrożeń”. Przybliżono również sylwetki dzielnicowych realizujących swoje zadania na podległym terenie, zakresy ich obowiązków jak również aspekty związane z platformą wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a dzielnicowymi. Tutaj główną uwagę skupiono na możliwości przekazywania bieżących informacji o potencjalnych zagrożeniach, problemach a także sugestiach mieszkańców w celu ich systematycznego eliminowania.

 

Oprac. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)