Profilaktyka społeczna

PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW, O TYM ROZMAWIALI POLICJANCI Z RODZICAMI

Policjanci z poddębickiej komendy spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Pęczniewie i Brzegu. Spotkania dotyczyły, m.in. zagadnień dotyczących zapobieganiu przestępstwom z nienawiści oraz roli edukacji w przeciwdziałaniu agresji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych, przemocy i agresji przejawianej wśród uczniów, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci.

           21 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz Brzegu, odbyły się spotkania rodziców klas I-VIII, nauczycieli i wychowawców z policjantami poddębickiej komendy. Głównym celem spotkania było uświadomienie rodziców jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu swojego dziecka oraz jak ważne obowiązki ciążą na rodzicu, gdy nastąpi sytuacja kryzysowa.

Podczas prelekcji przekazano rodzicom, w oparciu o przepisy prawa najważniejsze uwagi co do odpowiedzialności osób małoletnich i nieletnich. Omówiono również na jakie zachowania dzieci należy zwrócić uwagę w przypadku podejrzenia, że dziecko jest zagrożone demoralizacją, a w tym stwierdzenie u niego przejawów przemocy i agresji wobec innych uczniów szkoły. Poinformowano również o zagrożeniach jakie mogą spotkać użytkowników sieci oraz przedstawiono coraz bardziej powszechne zjawisko cyberprzemocy. Omówione zostały również procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Na koniec spotkania rodzice zadawali pytania dotyczące powiadomienia sądu i policji w przypadku zaistnienia zdarzenia z udziałem uczniów na terenie szkoły. Obecny na spotkaniu dzielnicowy, omówił ideę programu „Dzielnicowy bliżej nas“, a także „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa“.

st. post. Beata Orłowska,  tel. 695-406-267.