Na rzecz niepełnosprawnych - Profilaktyka społeczna - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Profilaktyka społeczna

Na rzecz niepełnosprawnych

W ramach działań programu „Profilaktyka społeczna w powiecie poddębickim na lata 2016-2018”, policjanci z Poddębic odwiedzili podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.

30 września 2016 roku odbyła się prelekcja dla podopiecznych placówki z udziałem funkcjonariuszy poddębickiej policji. Spotkanie miało na celu przełamanie barier międzyludzkich jak również przedstawienie zagadnień dotyczących bezpiecznych zachowań na terenie placówki. Podczas spotkania, policjantka przekazała zagadnienia dotyczące prawidłowych zachowań na drodze, podczas jazdy rowerem, autobusem a także w czasie pobytu na terenie placówki jak i poza nią. Podczas spotkania przedstawiono scenki z udziałem samych pensjonariuszy, gdzie główną uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących prawidłowych reakcji podczas pobytu w domu a  w szczególności w kontaktach z osobami obcymi. Omówiono również zagadnienia dotyczące  spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie placówki a także ich negatywnych skutkach. Grupa podopiecznych zapoznała się z numerami alarmowymi wszystkich służb ratowniczych a także uczestniczyła w scenkach poglądowych w przypadku konieczności ich powiadamiania.

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

  • zdjęcie pamiątkowe z pensjonariuszami DPS
  • warsztaty z udziałem pensjonariuszy
  • prelekcja w DPS
  • pensjonariusze oglądają radiowóz
  • pensjonariusze oglądają radiowóz
  • pensjonariusze oglądają radiowóz