Bezpieczne wakcje 2016 - RUCH DROGOWY - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

RUCH DROGOWY

Bezpieczne wakcje 2016

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych, w miejscach zamieszkania oraz na szlakach komunikacyjnych stanowi jedno z priorytetowych zadań Policji w okresie wakacji. Policjanci z Poddębic współpracując ze służbami, przedstawicielami samorządu oraz partnerami społecznymi będą przeprowadzać wiele działań profilaktycznych by zapewnić bezpieczeństwo na drogach, w miejscach wypoczynku i zamieszkania.

Policjanci z Poddębic w ramach akcji „ Bezpieczne wakacje 2016” w pierwszej kolejności sprawdzą placówki organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży a także miejsca mogące stanowić jakiekolwiek zagrożenia m.in. tzw. dzikie kąpieliska. Przez okres  wakacji policjanci będą przeprowadzać kontrole miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w zabezpieczeniu obiektów a także nieodpowiednim oznakowaniu dróg i kąpielisk.
Funkcjonariusze spotkają się także z dziećmi i młodzieżą przekazując im treści z zakresu prewencji kryminalnej a przede wszystkim wskazując jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, podczas zabaw na podwórku czy w domu. Ponadto policjanci będą kontrolować miejsca i czas przewozu zorganizowanych grup dzieci. Na drogach zwrócą szczególną uwagę na brawurowo i lekkomyślnie jeżdżących kierowców, a także wszystkich uczestników ruchu drogowego łamiących przepisy (nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa).

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na wakacje, policjanci będą kontrolować także autobusy. Kontrole takie będą odbywać się w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora wycieczek. Zgłoszenia odnośnie kontroli można przekazywać pisemnie na adres KPP Poddębice lub telefonicznie pod numer telefonu: 43 678-94-11 (minimum 3 dni przed planowanym wyjazdem!!!)