TWÓJ DZIELNICOWY

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po raz kolejny w ramach programu „Profilaktyka społeczna w powiecie poddębickim na lata 2016-2018”, policjanci z Komendy Powiatowej w Poddębicach odwiedzili pensjonariuszy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.

23 sierpnia 2017 roku odbyła się prelekcja dla podopiecznych placówki z udziałem funkcjonariuszy poddębickiej policji. Głównym tematem spotkania była problematyka przestępstw dokonywanych metodą na“ wnuczka“, których dopuszczają się oszuści podszywający się pod pracowników różnych firm i instytucji oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjantka przekazała zagadnienia dotyczące prawidłowych zachowań na drodze, podczas jazdy rowerem, autobusem a także w czasie pobytu na terenie placówki jak i poza nią, główną uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących prawidłowych reakcji podczas pobytu w domu a w szczególności  w kontaktach z osobami obcymi Podopieczni dowiedzieli się również jak mają zareagować, kiedy widzą, że ktoś łamie przepisy prawa. Spotkanie miało na celu przełamanie barier międzyludzkich jak również podniesienie świadomości na temat zagrożeń z jakimi pensjunariusze mogą się spotkać. Grupa dodatkowo zapoznała się z numerami alarmowymi wszystkich służb ratowniczych. Podczas zajęć dzielnicowi gm. Uniejów oraz gm. Wartkowice zachęcali do noszenia elementów odblaskowych oraz omówili ideę programu „Dzielnicowy bliżej nas“ a także „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa“.

 

Oprac./sporz. sierż.Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267

 

  • Pogadanka na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa
  • Dzielnicowy rozdaje tematyczne ulotki
  • Policjantka prezentuje sprzęt policyjny
  • Pamiątkowe zdięcie z pensonariuszami DPS