Dzielnicowy gminy Uniejów - Gmina Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Uniejów

Dzielnicowy gminy Uniejów

Rejon nr 8mł.asp. Dariusz Gumiński dzielnicowy rejonu służbowego nr. 8 terenu wiejskiego Gminy Uniejów, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Brzeziny, Brzozówka, Czekaj, Czepów, Człopy, Dąbrowa, Felicjanów, Góry, Hipolitów, Kozanki Wielkie, Kuczki, Lekaszyn, Łęg Baliński, Orzeszków, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko, Pągów, Rożniatów, Rożniatów Kolonia, Skotniki, Spycimierz, Spicimierz Kolonia, Stanisławów, Wielenin, Wielenin Kolonia, Wilamów, Wola Przedmiejska, Zaborów.

  TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 29 10 lub 690 115 477

dzielnicowy.uniejow2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII

na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie alkoholu i papierosów. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w okresie wakacyjnym , spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem w szczególności w obrębie sklepów , szkól , kościołów i cmentarzy w miejscowościach Spycimierz , Wielenin , Wilamów , Felicjanów, bezpieczna droga do szkoły .                                    

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem dzieci związanych z wypoczynkiem w okresie wakacyjnym w szczególności w rejonach dyskotek i sklepów z alkoholem ( będących pod wpływem alkoholu)oraz   w rejonach zbiorników wodnych – dzikich , ograniczenie popełniania w/w czynów .

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

W okresie od 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r. obchód  rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem,  informowanie właścicieli sklepów o możliwości zgłaszania w/w wykroczeń popełnianych przez klientów sklepów , informowanie przedstawicieli kościołów oraz szkół by zwrócili uwagę na zaistniałe zjawisko podczas nabożeństwa oraz lekcji wychowania o społeczeństwie co przyczyni się do ograniczenia zjawiska oraz ujawnienia sprawców, na których można nałożyć grzywnę na drodze postępowania mandatowego lub sądowego a także w drodze postępowania karnego. Ponadto w miarę możliwości prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem radiowozu nie oznakowanego.                                                   

W okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019r obchód rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem, prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem radiowozu nie oznakowanego w szczególności kontrola zbiorników wodnych - dzikich ,oraz rejonu dyskotek i sklepów monopolowych  . .

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Przedstawiciele szkól z terenów wiejskich – Wilamów , Wielenin, sprzedawcy w sklepach z alkoholem na terenie gminy. Spotkanie i rozmowa z mieszkańcami oraz przedstawicielami kościołów                                                                                                     

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym-

spotkanie ze społecznością lokalną. Obwieszczenia w gablotach parafialnych , propagowanie programu „ Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa”