Dzielnicowy gminy Pęczniew - Gmina Pęczniew - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Pęczniew

Dzielnicowy gminy Pęczniew

Rejon nr 5 - asp. Artur Gawrysiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 5 terenu  Gminy Pęczniew, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Borki Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Łyszkowice, Osowiec, Pęczniew (Osiedle 40-lecia PRL, Osiedle Młodych, ul. Dąbrowska, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Rynek, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Wodna), Popów, Wylazłów, Przywidz, Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa, Zagórki.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 30 lub 690 115 347

dzielnicowy.poddebice5@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-235 Pęczniew ul. Główna 16

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00

tel: 690-115-347

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5

na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w porze wieczorowo-nocnej, w rejonie rynku oraz Urzędu Gminy w Pęczniewie.  Brak prawidłowego oznakowanie  posesji oraz działek letniskowych w postaci niedopełnienia obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.                                                                                                                                                                                                     

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń, przez osoby przebywające w wymienionych miejscach, zredukowanie nieoznakowanych budynków  oraz działek letniskowych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód rejonu służbowego, systematyczne kontrole miejsc popełniania wykroczeń przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne w godzinach wieczorowo-nocnych,  spotkania   z sołtysami sołectw mające na celu propagowanie wśród społeczeństwa prawidłowego oznakowania posesji. (01.01.-30.06.2020 r.)

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

a) Urząd Gminy Pęczniewie, Sołtysi, Radni oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu gminy, Radnymi oraz Sołtysami.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, przedstawicielami samorządowymi, pracownikami Urzędu Gminy w Pęczniewie, Sołtysami, oraz  zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.