Dzielnicowy gminy Pęczniew - Gmina Pęczniew - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Pęczniew

Dzielnicowy gminy Pęczniew

Rejon nr 5 - asp. Artur Gawrysiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 5 terenu  Gminy Pęczniew, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Borki Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Łyszkowice, Osowiec, Pęczniew (Osiedle 40-lecia PRL, Osiedle Młodych, ul. Dąbrowska, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Rynek, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Wodna), Popów, Wylazłów, Przywidz, Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa, Zagórki.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 30 lub 690 115 347

dzielnicowy.poddebice5@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-235 Pęczniew ul. Główna 16

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00

tel: 690-115-347

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5

na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Spożywanie alkoholu w porze wieczorowo-nocnej, na terenie msc. Pęczniew, w szczególności w weekendy w rejonie budynku Urzędu Gminy. Dewastacje mienia na terenie zatoki „Marina” w Pęczniewie. Kąpiele w miejscach niedozwolonych na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko.                                                                                                                                                                                                  

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń, przez osoby przebywające w wymienionych miejscach, oraz zminimalizowanie zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu podczas wypoczynku na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko.  

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie miejsc zagrożonych popełnianiem wykroczeń, patrole wzdłuż linii brzegowej zbiornika wodnego Jeziorsko w okresie letnim.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

a) Urząd Gminy Pęczniewie, Sołtysi, Radni oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu gminy, Radnymi oraz Sołtysami.

c) Współpraca z Zespołem ds. Nieletnich i Patologii

d) Współpraca z funkcjonariuszami Policji pełniącymi służbę na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, przedstawicielami samorządowymi, pracownikami Urzędu Gminy w Pęczniewie, Sołtysami, oraz  zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.