Dzielnicowy gminy Pęczniew - Gmina Pęczniew - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Pęczniew

Dzielnicowy gminy Pęczniew

Rejon nr 5 - mł. asp. Artur Gawrysiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 5 terenu  Gminy Pęczniew, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Borki Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Łyszkowice, Osowiec, Pęczniew (Osiedle 40-lecia PRL, Osiedle Młodych, ul. Dąbrowska, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Rynek, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Wodna), Popów, Wylazłów, Przywidz, Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa, Zagórki.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 30 lub 690 115 347

dzielnicowy.poddebice5@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-235 Pęczniew ul. Główna 16

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00

tel: 690-115-347

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 5 na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w porze wieczorowo - nocnej przez gromadzącą się młodzież oraz osoby nadużywające alkohol w rejonie parku, budynku Urzędu Gminy oraz boiska szkolnego w miejscowości Pęczniew, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecanie. Niestosowanie się do zakazów kąpieli na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko.                                                                                                                                                                                               

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie popełniania wykroczeń przez osoby przebywające w wymienionych miejscach.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole miejsc zagrożonych przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo - nocnej, wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia. Kontrole rejonów kąpielisk przez funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko. Weryfikacja i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń. Monitorowanie przydzielonego rejonu pod katem nielegalnych wysypisk śmieci.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

a) Urząd Gminy Pęczniew, GOPS Pęczniew, DPS w Pęczniewie, dyrekcja Szkoły w Pęczniewie, sołtysi, radni oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie.

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, radnymi, dyrekcją szkoły, dyrekcją GOPS, dyrekcją DPS  spotkania z członkami Ochotniczej Straży  Pożarnej.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Spotkanie ze społecznością lokalną, przedstawicielami samorządowymi, młodzieżą szkolną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pęczniewie.