Dzielnicowy gminy Pęczniew - Gmina Pęczniew - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Pęczniew

Dzielnicowy gminy Pęczniew

Rejon nr 5 - asp. Artur Gawrysiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 5 terenu  Gminy Pęczniew, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Borki Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Łyszkowice, Osowiec, Pęczniew (Osiedle 40-lecia PRL, Osiedle Młodych, ul. Dąbrowska, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Rynek, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Wodna), Popów, Wylazłów, Przywidz, Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa, Zagórki.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 30 lub 690 115 347

dzielnicowy.poddebice5@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-235 Pęczniew ul. Główna 16

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00

tel: 690-115-347

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5

na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w porze wieczorowo- nocnej przez gromadzącą się młodzież oraz osoby nadużywające alkohol w obrębie budynku Urzędu Gminy, boiska szkolnego      w miejscowości Pęczniew, sklepu spożywczego w miejscowości Lubola, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem dewastację mienia oraz zaśmiecanie. Gromadzenie się osób nadużywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego w Księżej Wólce. Niestosowanie się do zakazów kąpieli na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko oraz zbiornika wodnego znajdującego się                                                        w miejscowości Ferdynandów. Składowanie śmieci na przystankach PKS, terenach leśnych oraz                         w obrębie linii brzegowej zbiornika wodnego Jeziorsko, przez osoby wypoczywające nad wodą.                                                                                                                                                                                                

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń przez osoby przebywające w wymienionych miejscach.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole miejsc zagrożonych przez służby patrolowo - interwencyjne, wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia. Kontrole rejonów kąpielisk przez funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko. Weryfikacja i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń. Monitorowanie przydzielonego rejonu pod katem nielegalnych wysypisk śmieci.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

  a) Urząd Gminy Pęczniew, GOPS Pęczniew, DPS w Pęczniewie, dyrekcja Szkoły w Pęczniewie, sołtysi, radni oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie.

  b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, radnymi, sołtysami, dyrekcją szkoły, dyrekcją GOPS, dyrekcją DPS  spotkania z członkami Ochotniczej Straży  Pożarnej.

 

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkanie ze społecznością lokalną, przedstawicielami samorządowymi, młodzieżą szkolną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pęczniewie.