Dzielnicowy gminy Wartkowice - Gmina Wartkowice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Wartkowice

Dzielnicowy gminy Wartkowice

Rejon nr 9 - asp. Sebastian Bierzyński  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 9 terenu  Gminy Wartkowice, w skład którego wchodzą następujące miejscowości:

Biała Góra, Biernacie, Borek, Bronów, Brudnówek, Chodów, Drwalew, Dzierżawy, Grabiszew, Jadwisin, Kiki, Kłódko, Kolonia Kłódko, Konopnica, Krzepocinek, Lewiny, Łążki, Mrówna, Nasale, Ner, Ner Kolonia, Nowa Wieś, Nowy Gostków, Orzeszków, Parądzice, Pauzew, Pełczyska, Plewnik I, Plewnik II, Plewnik III, Plewnik IV, Polesie, Powodów I, Powodów II, Powodów III, Saków, Sędów, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków, Starzyny, Sucha, Sucha Dolna, Sucha Górna, Światonia, Truskawiec, Tur, Ujazd, Wartkowice (Plac Kościuszki, ul. Krótka, ul. Legionów Polskich, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Nasienna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Spółdzielcza, ul. Targowa, ul. Zachodnia), Wierzbowa, Wierzbówka, Wilkowice, Wojciechów, Wola Niedźwiedzia, Wola Dąbrowa, Wólka, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zawada, Zelgoszcz. 

TELEFON KONTAKTOWY: 690 115 348

dzielnicowy.uniejow3@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Wartkowicach

99-220 Wartkowice, ul.Targowa 17

tel. 690 115 348

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr. IX
na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Demoralizacja nieletnich na terenie parkingu i altany w m. Stary Gostków oraz skwerze Placu Kościuszki w Wartkowicach ze względu na popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywania alkoholu w miejscu ogólnodostępnym jak też poprzez zaśmiecanie w tym rejonie trawników i parkingów oraz  urządzeń użyteczności publicznej szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych od piątku do niedzieli. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie wniosków i spostrzeżeń  własnych oraz  kierowanych od okolicznych mieszkańców.

 2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parkingu i altany w Starym Gostkowie i  Placu Kościuszki w Wartkowicach. Wyeliminowanie uciążliwego zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W trakcie służby patrolowo- obchodowej w godzinach popołudniowych i wieczornych  wzmożenie kontroli rejonu zagrożonego z uwagą na przebywające w tym rejonie pojazdy i osoby. Kontrola i obserwacja miejsca zagrożonego pod kątem przebywania i grupowania  się w tych miejscach młodzieży szkolnej. Legitymowanie i prowadzenie rozmów profilaktycznych z ujawnionymi grupami młodzieży. Konsekwentne ściganie sprawców ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych. Stały kontakt i współpraca z dyrekcją szkół oraz gronem pedagogicznym. Przekazywanie informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań środowiskowych.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  • Komórki organizacyjne KPP w Poddębicach
  • Urząd Gminy w Wartkowicach.
  • Sołtysi m. Stary Gostków i m. Wartkowice.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazanie informacji na zorganizowanych spotkaniach z społeczeństwem oraz z przedstawicielami samorządu lokalnego. Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.