Dzielnicowy gminy Wartkowice - Gmina Wartkowice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Wartkowice

Dzielnicowy gminy Wartkowice

Rejon nr 9 - asp. Sebastian Bierzyński  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 9 terenu  Gminy Wartkowice, w skład którego wchodzą następujące miejscowości:

Biała Góra, Biernacie, Borek, Bronów, Brudnówek, Chodów, Drwalew, Dzierżawy, Grabiszew, Jadwisin, Kiki, Kłódko, Kolonia Kłódko, Konopnica, Krzepocinek, Lewiny, Łążki, Mrówna, Nasale, Ner, Ner Kolonia, Nowa Wieś, Nowy Gostków, Orzeszków, Parądzice, Pauzew, Pełczyska, Plewnik I, Plewnik II, Plewnik III, Plewnik IV, Polesie, Powodów I, Powodów II, Powodów III, Saków, Sędów, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków, Starzyny, Sucha, Sucha Dolna, Sucha Górna, Światonia, Truskawiec, Tur, Ujazd, Wartkowice (Plac Kościuszki, ul. Krótka, ul. Legionów Polskich, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Nasienna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Spółdzielcza, ul. Targowa, ul. Zachodnia), Wierzbowa, Wierzbówka, Wilkowice, Wojciechów, Wola Niedźwiedzia, Wola Dąbrowa, Wólka, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zawada, Zelgoszcz. 

TELEFON KONTAKTOWY: 690 115 348

dzielnicowy.uniejow3@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Wartkowicach

99-220 Wartkowice, ul.Targowa 17

tel. 690 115 348

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr. IX
na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.


 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Wykroczenia popełniane przez pieszych i rowerzystów. Piesi przechodzący w miejscach niedozwolonych nie zwracający uwagi na nadjeżdżające  pojazdy, czym stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast rowerzyści poruszają się po chodnikach nie zwracając uwagi na pieszych a czasie od zmierzchu do świtu nie używają bądź nie posiadają przy rowerze wymaganego oświetlenia. Natężenie ruchu drogowego , brak chodników na terenie gm. Wartkowice oraz oświetlenia przyczynia się do powstawania niebezpieczeństwa.
Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie wniosków i spostrzeżeń  własnych oraz  kierowanych od okolicznych mieszkańców.

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowym.
Zapewnienie ładu i porządku publicznego.
Wyeliminowanie zjawisk naruszenia przepisów ruchu drogowego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Nasilone kontrole miejsc zagrożonych.
Częstsze obchody rejonu pod kątem ujawniania wykroczeń popełnianych przez pieszych i rowerzystów. 
Współpraca z mieszkańcami i instytucjami pozapolicyjnymi. 
Przekazywanie informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań środowiskowych.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem  planowanych przez nie do realizacji zadań.

 Komórki organizacyjne KPP w Poddębicach

 Urząd Gminy w Wartkowicach.

 Starostwo Powiatowe w Poddębicach.

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi -Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach.
 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazanie informacji na zorganizowanych spotkaniach z społeczeństwem oraz z przedstawicielami samorządu lokalnego.
Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.