Dzielnicowy gminy Dalików - Gmina Dalików - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Dalików

Dzielnicowy gminy Dalików

Rejon nr 4 - sierż. sztab. Grzegorz Florczak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 4 terenu Gminy Dalików w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Aleksandrówka, Antoniew, Antoniew-Lubocha, Bardzynin, Brudnów I, Brudnów II, Brudnów III, Brudnów IV, Brudnów V, Brudnów Stary, Budzynek, Dalików (Plac Powstańców, ul. Łęczycka, ul. Łódzka, ul. Osiedlowa, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia), Dąbrówka Górna, Dąbrówka Nadolna, Dąbrówka Woźnicka, Dobrzań, Domaniew, Domaniewek, Dzierżanów, Emilianów, Eufemia, Fułki, Gajówka Kolonia, Gajówka Parcel, Gajówka Wieś, Huta Bardzyńska, Idzikowice, Janów, Julianów, Karolinów, Kazimierzów, Kołoszyn, Kontrewers, Krasnołany, Krzemieniew, Kuciny, Lubocha, Madaje Stare, Marcinów, Marysin, Oleśnica, Ostrów, Piotrów, Przekora, Psary, Rozynów, Sarnów, Sarnów PGR, Sarnówek, Stanisławów, Stefanów, Symonia, Tobolice, Wilczyca, Wilków, Witów, Władysławów, Włodzimierzów, Woźniki, Wyrobki, Zdrzychów, Złotniki A, Złotniki B, Złotniki Kolonia.

 TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 29 lub 690 115 452

dzielnicowy.poddebice4@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-205 Dalików ul. Plac Powstańców 1 

Punkt czynny w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10.00-12.00

tel: 690-115-452 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4

na okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, dewastację mienia przez młodzież grupującą się w rejonie Szkół  Podstawowych w miejscowości Dalików i Domaniew. W okresie zimowym działania pomocowe wobec osób bezdomnych i nieporadnych życiowo z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.                                                                                                                                                                                                      

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń

Zapobieganie zamarznięciom osób bezdomnych i nieporadnym życiowo.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo - nocnej, wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia.

Propagowanie KMZB oraz aplikacji Moja Komenda celem szybszej i lepszej reakcji na zaistniałe zdarzenia

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

Dyrektorzy Szkół

Urząd Gminy w Dalików.

Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, rozmowy z mieszkańcami, sołtysami, współpraca

z  GOPS w Dalikowie.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym..

Przekazywanie informacji mieszkańcom na spotkaniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów przekazywanie informacji podczas obchodu