Dzielnicowy gminy Dalików - Gmina Dalików - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Dalików

Dzielnicowy gminy Dalików

Rejon nr 4 - st.sierż. Grzegorz Florczak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 4 terenu Gminy Dalików w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Aleksandrówka, Antoniew, Antoniew-Lubocha, Bardzynin, Brudnów I, Brudnów II, Brudnów III, Brudnów IV, Brudnów V, Brudnów Stary, Budzynek, Dalików (Plac Powstańców, ul. Łęczycka, ul. Łódzka, ul. Osiedlowa, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia), Dąbrówka Górna, Dąbrówka Nadolna, Dąbrówka Woźnicka, Dobrzań, Domaniew, Domaniewek, Dzierżanów, Emilianów, Eufemia, Fułki, Gajówka Kolonia, Gajówka Parcel, Gajówka Wieś, Huta Bardzyńska, Idzikowice, Janów, Julianów, Karolinów, Kazimierzów, Kołoszyn, Kontrewers, Krasnołany, Krzemieniew, Kuciny, Lubocha, Madaje Stare, Marcinów, Marysin, Oleśnica, Ostrów, Piotrów, Przekora, Psary, Rozynów, Sarnów, Sarnów PGR, Sarnówek, Stanisławów, Stefanów, Symonia, Tobolice, Wilczyca, Wilków, Witów, Władysławów, Włodzimierzów, Woźniki, Wyrobki, Zdrzychów, Złotniki A, Złotniki B, Złotniki Kolonia.

 TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 29 lub 690 115 452

dzielnicowy.poddebice4@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-205 Dalików ul. Plac Powstańców 1 

Punkt czynny w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10.00-12.00

tel: 690-115-452 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 4 na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. W okresie zimowym działania pomocowe wobec osób bezdomnych i nieporadnych życiowo z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.     
                                                                                                                                                                                                
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem pieszych. Zapobieganie zamarznięciom osób bezdomnych i nieporadnym życiowo.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, spotkania z sołtysami sołectw, wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia w związku z niestosowaniem elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W trakcie pełnia służby obchodowej na zmianie I i II od 21.12.2018 roku do ustania ujemnych temperatur.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

a) Urząd Gminy w Dalików.

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, rozmowy z mieszkańcami, sołtysami, współpracaz  GOPS w Dalikowie.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkanie ze społecznością lokalną, pracownikami UG w Dalikowie, sołtysami, członkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Poddębicach.