Zakręceni bezpieczeństwem przed feriami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zakręceni bezpieczeństwem przed feriami

Po raz kolejny policjanci z Poddębic spotkali się z uczniami aby przed feriami przekazać im ważne informacje na temat zagrożeń. Tym razem prelekcja powiązana z warsztatami odbyła się w Szkole Podstawowej w Poddębicach.

Podczas prelekcji, która odbyła się 18 stycznia br. policjantka z zespołu ds. nieletnich i patologii omówiła zasady dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo na lodowiskach i stokach narciarskich. Tutaj omówiono przypadki ostatnich tragicznych wydarzeń z udziałem dzieci, gdzie  podczas czasu wolnego dzieci wybrały do zabaw miejsca na przymarzniętych akwenach. Przedstawiono także sposoby prawidłowego postępowania w przypadku takich sytuacji. Podczas warsztatów przeprowadzonych z udziałem samych uczniów szczegółowo omówiono zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię a także bezpiecznych zachowań podczas jazdy samochodem. Poruszono także temat niechronionych uczestników ruchu – pieszych, którzy są grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa. Tutaj zaakcentowano konieczność noszenia elementów odblaskowych, które pozwalają uchronić od tego typu zagrożeń.

Jak co roku przed feriami policjanci dzielą się kilkoma radami:

 • do zjeżdżania na nartach, sankach wybierajmy miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • nie stójmy blisko zjeżdżających saneczkarzy,
 • unikajmy stania pod drzewami, okapami, dachami, na których zgromadził się śnieg oraz sople lodu w znacznej ilości,
 • zawsze informujmy (w domu, schronisku) dokąd i którędy idziemy oraz planowym czasie powrotu,
 • na wycieczki po górach, lodzie wybierajmy się w zaufanym towarzystwie biorąc ze sobą sprawne środki łączności i asekuracyjne,
 • nie ślizgajmy się na zamarzniętych rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej z zorganizowanych lodowisk oraz innych form czynnego wypoczynku na lodzie,
 • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej połóżmy się płasko na wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i starajmy się wpełznąć na lód. Należy poruszać się w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie,
 • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, że pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
 • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,
 • jeżeli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

Ferie zimowe to głównie czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy może zakończyć się tragicznie. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP w Poddębicach asp. szt. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 • podczas warsztatów z uczniami
 • policjantka przekazuje informacje o bezpieczeństwie
 • zdjęcie pamiątkowe z uczniami