W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

W ramach prowadzonego cyklu spotkań związanych z bezpiecznym wypoczynkiem podczas zbliżających się ferii tym razem policyjnych porad wysłuchała grupa maluszków z Wartkowic.

Policjantka z zespołu ds. nieletnich i patologii spotkała się z milusińskimi z Przedszkola z Wartkowic, gdzie omówiono zasady dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych. Szczególny nacisk położono na tematykę związaną z korzystania z lodowisk, gdzie wyraźnie zaakcentowano zagrożenia związane z zabawą na zamarzniętych rzekach i zbiornikach. Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były zagrożenia związane z ruchem drogowym, gdzie maluszkom przekazano informacje związane z prawidłowym przechodzeniem przez jezdnię, bezpiecznym zachowaniem podczas jazdy samochodem a także prawidłowymi reakcjami w kontaktach z osobami obcymi. Dzieciom przypomniano także numery telefonów alarmowych a także prawidłowych sposobów postępowania w przypadku różnych zdarzeń losowych.

Jak co roku przed feriami policjanci dzielą się kilkoma radami:

 • do zjeżdżania na nartach, sankach wybierajmy miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • nie stójmy blisko zjeżdżających saneczkarzy,
 • unikajmy stania pod drzewami, okapami, dachami, na których zgromadził się śnieg oraz sople lodu w znacznej ilości,
 • zawsze informujmy (w domu, schronisku) dokąd i którędy idziemy oraz planowym czasie powrotu,
 • na wycieczki po górach, lodzie wybierajmy się w zaufanym towarzystwie biorąc ze sobą sprawne środki łączności i asekuracyjne,
 • nie ślizgajmy się na zamarzniętych rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej z zorganizowanych lodowisk oraz innych form czynnego wypoczynku na lodzie,
 • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej połóżmy się płasko na wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i starajmy się wpełznąć na lód. Należy poruszać się w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie,
 • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, że pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
 • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,
 • jeżeli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

Ferie zimowe to głównie czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy może zakończyć się tragicznie. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP w Poddębicach asp. szt. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 

 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie
 • zdjęcie pamiątkowe