Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Płk Janusz Zygmunt Jagrym-Maleszewski Patronem Policjantów woj. łódzkiego

W ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, odsłonięto tablicę Patrona Policjantów woj. łódzkiego. Została ona poświęcona pułkownikowi Januszowi Zygmuntowi Jagrym-Maleszewskiemu, który był jednym z sześciu Komendantów Głównych Policji Państwowej okresu międzywojennego. Na zakończenie tego uroczystego dnia gospodarze oraz zaproszeni goście obejrzeli w Pabianicach spektakl „SŁUŻBA” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej "Na Posterunku”.

4 września 2018 roku w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nastąpiło odsłonięcie tablicy Patrona Policjantów woj. łódzkiego. Tablica poświęcona została pułkownikowi Januszowi Zygmuntowi Jagrym-Maleszewskiemu, który był jednym z sześciu Komendantów Głównych Policji Państwowej okresu międzywojennego. Pełnił swoja służbę przez 8 lat w okresie od 5 listopada 1926 roku do 24 stycznia 1935 roku. Urodził się w Czarnocinie w powiecie piotrkowskim. Był bliskim współpracownikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W czasie piastowania urzędu KGP P.P. zmienił zupełnie krajowy model szkolnictwa policyjnego i rozpoczął współpracę z policjami krajów europejskich. Uważany za wyjątkową osobowość okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W bezpośrednim odsłonięciu tablicy wzięli udział: gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Pan Dariusz Rogut oraz Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Jarosław Olbrychowski. Komendanta Głównego Policji reprezentowała także Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej insp. Iwona Klonowska. W tej części dzisiejszych uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości zaczynając od parlamentarzystów, przedstawicieli władz województwa i miasta, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, stowarzyszeń i instytucji po uczniów klas policyjnych.

Żródło: KWP w Łodzi