Promocja zawodu na zakończenie lata - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu na zakończenie lata

Działania poddębickich policjantów ukierunkowanych na dobór do służby w Policji nieprzerwanie trwają. Zakończenie lata oraz organizacja na tę okoliczność imprez, przyciągnęła do Uniejowa tłumy ludzi…także pod niebieski namiot.

Na policyjnym stoisku funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji
w Poddębicach udzielali wszelkich wskazówek dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także aktualnych zasad rekrutacji do struktur mundurowych.
Zainteresowanych policyjną tematyką nie brakowało, a każdy kto przyszedł znalazł coś interesującego dla siebie.
 Młodzież i dorośli mieli okazję porozmawiać ze specjalistami na temat procedury rekrutacji do służby w Policji. Natomiast najmłodsi otrzymywali elementy odblaskowe, które obiecali nosić w widocznym miejscu podczas drogi do szkoły, do domu czy na spacerze. Ponadto mundurowi prezentowali liczne materiały profilaktyczne w postaci broszur i ulotek, wykorzystywane na co dzień przez policyjnych profilaktyków.
Na stoisku nie mogło także  zabraknąć dzielnicowego, który jak zawsze wyjaśniał interesantom założenia aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267

 

PRZYPOMINAMY!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury. Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela Wydział Kadr, Szkolenia i Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, tel. 43 678-94-48 a także Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, tel.:  42 665-13-69,  42 665-13-65, 42 665-30-16.
 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
  skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi  http://www.lodzka.policja.gov.pl/

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

 

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-15.00

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W DNIACH

24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31 GRUDNIA (SYLWESTER)

DOKUMENTY NIE SĄ PRZYJMOWANE.

 

  • Ludzie podchodzą do policyjnego stoiska w Uniejowie
  • Zainteresowani przy policyjnym stoisku