Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zimowe bezpieczeństwo…finał konkursu plastycznego w Zadzimiu

Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach wspólnie z Urzędem Gminy w Zadzimiu zorganizowała konkurs plastyczny adresowany do uczniów IV i V klasy Szkoły Podstawowej w Zadzimiu i w Zygrach. Najpierw dzieci wysłuchały policyjnej prelekcji na temat zimowego bezpieczeństwa, następnie otrzymały nagrody za najciekawsze prace.

13 lutego 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Zadzimiu rozstrzygnięto konkurs oraz wręczono nagrody uczniom, którzy wykonali najciekawsze prace plastyczne, zgodnez wymogami regulaminu.
Celem konkursu było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w okresie zimowym oraz promowanie uzdolnionych uczniów. Zadaniem uczestnika było przygotowanie samodzielnej pracy plastycznej w dowolnej formie plakatu na temat zasad zimowego bezpieczeństwa. Przy wyborze prac finałowych Komisja wzięła pod uwagę pomysłowość, samodzielność oraz technikę wykonania plakatów.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które wręczył  wójt gminy Zadzim - Krzysztof Woźniak wspólnie z oficerem prasowym poddębickiej jednostki.

Wyłonieni zwycięzcy to:

I miejsce – Maciej Mamos

II miejsce – Jakub Grabarski

III miejsce – Zuzia Wojtucka

Autorzy wyróżnionych prac:

- Adam Lisowski

- Nikola Grabińska

- Adrian Chmielecki

Wszystkim uczestnikom, dyrekcji szkoły oraz kadrze pedagogicznej dziękujemy za udział oraz zaangażowanie w powyższe przedsięwzięcie.

Dzięki współpracy KPP w Poddębicach z UG w Zadzimiu zrealizowano kolejne już  działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu gminy. W lutym  2019 roku przeprowadzono akcje pn.” Świeć przykładem…w szkole i na drodze”, gdzie wszyscy uczniowie szkół otrzymali elementy odblaskowe.

 

  • Policjantki omawiają zasady bezpieczeństwa
  • policjantka omawia zasady bezpieczeństwa
  • omawianie prac plastycznych
  • wręczanie nagród
  • zwycięzcy finału
  • prace plastyczne