Dzielnicowy gminy Uniejów - Gmina Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Uniejów

Dzielnicowy gminy Uniejów

Rejon nr 8mł. asp. Dariusz Gumiński dzielnicowy rejonu służbowego nr. 8 terenu wiejskiego Gminy Uniejów, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Brzeziny, Brzozówka, Czekaj, Czepów, Człopy, Dąbrowa, Felicjanów, Góry, Hipolitów, Kozanki Wielkie, Kuczki, Lekaszyn, Łęg Baliński, Orzeszków, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko, Pągów, Rożniatów, Rożniatów Kolonia, Skotniki, Spycimierz, Spicimierz Kolonia, Stanisławów, Wielenin, Wielenin Kolonia, Wilamów, Wola Przedmiejska, Zaborów.

  TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 29 10 lub 690 115 477

dzielnicowy.uniejow2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII

na okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w okresie ferii zimowych z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej oraz działania profilaktyczne skierowane do „seniorów” mające na celu ochronę wskazanej grupy wiekowej.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem dzieci związanych z wypoczynkiem w okresie ferii zimowych w rejonach zbiorników wodnych – ograniczenie popełniania wykroczeń, przez osoby korzystające z tzw. dzikich lodowisk poprzez systematyczne kontrole rejonu służbowego w szczególności II zmiana. Wyciągnięcie konsekwencji wobec osób naruszających przepisy prawne. Akcja informatyczna celem uniknięcia zakażeń koronawirusem. Działania profilaktyczne skierowane do „seniorów” celem ograniczenia – wyeliminowania przestępstw popełnianych na ich szkodę.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

W okresie od 01.01.2021r. – 30.06.2021r. obchód rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem, informowanie osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży jak i rodziców. Informowanie właścicieli oraz osoby zarządzające poszczególnymi zbiornikami wodnymi. Informowanie przedstawicieli kościołów oraz szkół by zwrócili uwagę na zaistniałe zjawisko podczas nabożeństwa oraz lekcji wychowania o społeczeństwie co przyczyni się do ograniczenia zjawiska oraz ujawnienia sprawców, na których można nałożyć grzywnę na drodze postępowania mandatowego lub sądowego a także w drodze postępowania karnego. Ponadto w miarę możliwości prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem radiowozu nie oznakowanego, częste kontrole w/w miejsc w szczególności II zmiana. Działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie przestępstw popełnianych na szkodę „seniorów”- spotkania informacyjne.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. obchód rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem, prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem radiowozu nie oznakowanego w szczególności kontrola zbiorników wodnych – dzikich kąpielisk.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

a) Przedstawiciele szkół z terenów wiejskich – Wilamów, Wielenin.
b) Spotkanie i rozmowa z mieszkańcami oraz przedstawicielami kościołów jak i rodzicami.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym- spotkanie ze społecznością lokalną, przedstawicielami Szkół oraz młodzieżą szkolną. Obwieszczenia w gablotach parafialnych, propagowanie programu „Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa”, informacja na stronie KPP Poddębice