Dzielnicowy gminy Pęczniew - Gmina Pęczniew - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Pęczniew

Dzielnicowy gminy Pęczniew

Rejon nr 5 - asp. Artur Gawrysiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 5 terenu  Gminy Pęczniew, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Borki Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Łyszkowice, Osowiec, Pęczniew (Osiedle 40-lecia PRL, Osiedle Młodych, ul. Dąbrowska, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Rynek, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Wodna), Popów, Wylazłów, Przywidz, Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa, Zagórki.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 30 lub 690 115 347

dzielnicowy.poddebice5@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-235 Pęczniew ul. Główna 16

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00

tel: 690-115-347

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w porze wieczorowo-nocnej przez gromadzącą się młodzież w rejonie ulicy Rynek, Urzędu Gminy oraz szkoły podstawowej w Pęczniewie. Niestosowanie się do obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                           

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zminimalizowanie popełniania wykroczeń przez osoby przebywające we wskazanych miejscach oraz wyegzekwowanie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID 19, poprzez kontrole miejsc zagrożonych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo – nocnej, w okresie wiosennym. Egzekwowanie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia. Zapoznawanie społeczeństwa z wprowadzanymi obostrzeniami dotyczącymi COVID 19, podczas przeprowadzanych spotkań. Weryfikacja i realizacja zgłoszeń naniesionych na KMZB.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

         a) Urząd Gminy w Pęczniewie, Sołtysi, Radni oraz Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poddębicach.

         b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, Radnymi, Sołtysami, kontrole przeprowadzane wspólnie z  przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poddębicach         

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną oraz młodzieżą szkolną, z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z wprowadzonymi obostrzeniami COVID 19, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz stronie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.