Dzielnicowy gminy Poddębice - Gmina Poddębice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Poddębice

Dzielnicowy gminy Poddębice

 Rejon nr 3 - asp. sztab.  Mariusz Krawczyk dzielnicowy rejonu służbowego nr 3 terenu wiejskiego gminy Poddębice, w skład którego wchodzą następujące miejscowości:  Antonina, Adamów, Aleksandrówek, Balin, Brzezinki, Bałdrzychów, Borysew, Busina, Busina Kolonia, Byczyna, Byczyna Kolonia, Borki Lipkowskie, Dominikowice, Dzierżązna, Ciężków, Ewelinów, Feliksów, Gibaszew, Grocholice, Golice, Góra Bałdrzychowska, Góra Bałdrzychowska Kolonia, Chropy, Chropy Kolonia, Izabela, Józefów, Józefów Kolonia, Jabłonka, Józefka, Karnice, Klementów, Kobylniki, Krępa, Ksawercin, Kałów, Leśnik, Lipnica, Lubiszewice, Leokadiew, Lipki, Łężki, Łężki Kolonia, Łężki Parcel, Napoleonów, Niemysłów, Niewiesz, Niewiesz Kolonia, Nowa Wieś, Malenie, Madajka, Marynki, Mrowiczna, Małe, Paulina, Piotrów, Podgórcze, Porczyny, Praga, Pudłówek, Nowy Pudłów, Stary Pudłów, Panaszew, Pustkowie, Rodrysin, Rąkczyn, Sempółki, Sworawa, Stacja PKP, Szarów, Szczyty A, Szczyty B, Szczyty W, Truskawiec, Tarnowa, Tumusin, Ułany, Wandówka, Wilczków, Wylazłów, Wólka, Zakrzew, Zagórzyce.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 29 lub 690 115 454

dzielnicowy.poddebice3@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 Działania pomocowe wobec osób bezdomnych i nieporadnych życiowo z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo młodzieży podczas ferii zimowych i dni wolnych od zajęć szkolnych, zagrożenia związane z Covid-19.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zapobieganie uszczerbku na zdrowiu lub zgonów u osób bezdomnych i nieporadnych życiowo, bezpieczeństwo młodocianych podczas ferii zimowych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo – interwencyjne w porach nocnych, rozmowy z sołtysami oraz mieszkańcami, weryfikacja zagrożeń naniesionych na KMZB (01.01. – 30.06.2021   r.).

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

  1. Urząd Miejski w Poddębicach.
  2. Rozmowy z pracownikami Urzędu Miejskiego, rozmowy z mieszkańcami, sołtysami poszczególnych sołectw, współpraca z MGOPS w Poddębicach

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkanie ze społecznością lokalną oraz z sołtysami, zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Poddębicach.