Dzielnicowi miasta Poddębice - Miasto Poddębice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Poddębice

Dzielnicowi miasta Poddębice

REJON nr 1 asp. sztab. Adam Majewski dzielnicowy rejonu służbowego nr 1 terenu miasta Poddębice znajdującego się w południowej części miasta, w skład którego wchodzą następujące ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Złota, Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Kaliska (nr nieparzyste1-161), Jana Kochanowskiego, Wspólna, Konopnickiej, Kosmonautów, Łódzka (parzyste 2-160), Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Myśliwska, Narutowicza, Osiedlowa, Partyzantów, Piaskowa, Plac Kościuszki (od nr 21 do nr 38), Polna, Południowa, Przejazd, Targowa, Wiejska, Wschodnia, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona.

 TELEFON KONTAKTOWY : 47 845 22 53 lub 690 115 455

dzielnicowy.poddebice1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Dewastacja mienia i akty wandalizmu oraz spożywanie alkoholu przez młodzież  w porze wieczorowo – nocnej w rejonie Biblioteki przy ulicy Zielonej oraz ulicy Łódzkiej w rejonie sklepu monopolowego „Roksi” ; Niestosowanie się do obostrzeń w związku z pandemią Covid – 19.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zakłóceń ładu i porządku publicznego w rejonie ulicy Zielonej ( teren Biblioteki)  oraz sklepu całodobowego „Roksi” w Poddębicach przy ul. Łódzkiej oraz reagowanie na zakłócenia porządku publicznego , jak również spożywanie alkoholu oraz akty wandalizmu celem poprawy bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym. Wyegzekwowanie przestrzegania obostrzeń związanych z Covid -19.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tego rejonu przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Poddębicach. Wzmożone patrole piesze w tym rejonie w godzinach wieczornych oraz nocnych (01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.) Rozmowy z właścicielami sklepów dokonujących sprzedaży alkoholu. Wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających przestępstwa i wykroczenia w tym naruszenia Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, monitorowanie przydzielonego rejonu służbowego. Weryfikacja i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń w I półroczu 2021r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Urząd Miasta w Poddębicach ( spotkania z władzami miasta oraz przedstawicielami instytucji samorządowych) , Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Poddębicach , Prezes Zarządu TBS,  Dyrektor Urzędu Pracy ( spotkania na temat bezpieczeństwa mieszkańców, działania Bezpieczny Senior), Zespół ds. Nieletnich i Patologii WPiRD (rozmowy profilaktyczne z młodzieżą w szkołach dot. spożywania alkoholu i konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ). Kontrole przestrzegania obostrzeń Covid -19 wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poddębicach.

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną oraz młodzieżą ze szkół , pracownikami Urzędu Miasta w Poddębicach, Biblioteki Publicznej oraz pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej oraz TBS z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z obostrzeniami  jak również  zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Poddębicach.                               

                             

 

 

 

 

 

 

REJON nr 2 sierż. sztab. Andrzej Pysera dzielnicowy rejonu służbowego nr 2 terenu miasta Poddębice znajdującego się w północnej części miasta w skład którego wchodzą następujące ulice:1-go Maja, Brzozowa, Cicha, Deczyńskiego, Dębowa, Dojazd, Jana III Sobieskiego, Janka Krasickiego, Kaliska  Kilińskiego, Klonowa, Krokusowa, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kwiatowa, Lipowa, Leśna, Łęczycka, Łódzka (nr nieparzyste 1-159 i parzyste 2-160), Miła, Młynarska, Morelowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parzęczewska, Piękna, Piotrowskiego, Plac Kościuszki (od nr 1 do nr 20), Pogodna, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Pułaskiego, Radosna, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tulipanowa, Wesoła, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 53 lub 690 115 453

dzielnicowy.poddebice2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Dewastacja infrastruktury budynków użyteczności publicznej, grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją,  spożywanie alkoholu w porze wieczorowo – nocnej w rejonie sklepu monopolowego „Melanż” ; Niestosowanie się do obostrzeń w związku z pandemią Covid – 19.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie sklepu całodobowego „Melanż” w Poddębicach przy ul. Sobieskiego  oraz aktów wandalizmu celem poprawy bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym. Wyegzekwowanie przestrzegania obostrzeń związanych z Covid -19.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tego rejonu przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Poddębicach. Wzmożone patrole piesze w tym rejonie w godzinach wieczornych oraz nocnych (01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.) Rozmowy z właścicielami sklepów dokonujących sprzedaży alkoholu. Wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających przestępstwa i wykroczenia w tym naruszenia Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , monitorowanie przydzielonego rejonu służbowego. Weryfikacji i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń w I półroczu 2021r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Urząd Miasta w Poddębicach ( spotkania z władzami miasta oraz przedstawicielami instytucji samorządowych), Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Poddębicach, Prezes Zarządu TBS,  przedstawicielami Ogródków Działkowych Czeremcha (spotkania na temat bezpieczeństwa mieszkańców, działania Bezpieczny Senior), Zespół ds. Nieletnich i Patologii WPiRD (rozmowy profilaktyczne z młodzieżą w szkołach dot. spożywania alkoholu i konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi). Kontrole przestrzegania obostrzeń Covid -19 wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poddębicach.

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną oraz młodzieżą ze szkół , pracownikami Urzędu Miasta w Poddębicach, przedstawicielami Ogródków działkowych Czeremcha oraz pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej oraz TBS z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z obostrzeniami   jak również  zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Poddębicach.