Odprawa roczna w Poddębicach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w Poddębicach

25 stycznia 2018 roku podczas odprawy rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach podsumowano działania policji za rok 2017. W odprawie udział wzięli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, kierownictwo KPP w Poddębicach a także zaproszeni goście.

W spotkaniu, obok I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i kadry kierowniczej  poddębickiej jednostki policji udział wzięli :Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Kuna, Starosta Poddębicki Ryszard Rytter,  Prokurator Rejonowy Beata Nowakowska - Jasiak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Grzelakowski,  Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, Wójt gminy Zadzim Krzysztof Woźniak, Wójt gminy Wartkowice Piotr Kuropatwa, Wójt gminy Dalików Paweł Szymczak, Sekretarz Urzędu Miasta Poddębic Elżbieta Król ,Prezes PCZ Jan Krakowiak, Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Klimczak, Dyrektor PUP Poddębice Dariusz Szewczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Poddębicach Robert Krokowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Mariusz Przybyła oraz inni goście.

Podczas odprawy podsumowano 2017 rok przedstawiając osiągnięte wyniki a także efektywność działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach podczas prezentacji scharakteryzował działania poddębickiej policji.

W 2017 roku na terenie powiatu poddębickiego stwierdzono 518 przestępstw z czego 383 zostało wykrytych. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 74%, to o 12% więcej niż w roku 2016. Wykrywalność  przestępstw kryminalnych w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie, poddębicka policja zrealizowała na poziomie 108%.        

W ubiegłym roku na drogach powiatu poddębickiego doszło do  61 wypadków drogowych oraz 460 kolizji, w wyniku których śmierć poniosło 14 osób, natomiast 79 osób zostało rannych. Policjanci  wydziału ruchu drogowego nieustannie podejmują wiele działań, które maja na celu wyeliminowanie z dróg piratów drogowych oraz innych kierowców, którzy w rażący sposób łamią przepisy drogowe. 

Podczas odprawy podsumowano również roczne funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do końca miesiąca grudnia 2017 roku policjanci zarejestrowali w sumie 251 zgłoszeń. W 127 przypadkach zostały one potwierdzone – 50,6%, natomiast w 15 przypadkach uznano te zgłoszenia jako „potwierdzone wyeliminowane”. W 107 przypadkach zgłoszenia nie zostały potwierdzone a w 2 przypadkach były to zgłoszenia pomyłkowe. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która przynosi wymierne efekty, dzięki aktywności społeczeństwa.

Następnie swoje wystąpienie zaprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, który przedstawił osiągnięte wyniki przez KPP w Poddębicach na tle innych jednostek garnizonu łódzkiego.

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski do działań priorytetowych na 2018 rok zaliczył zintensyfikowanie działań kryminalnych a także kontynuowanie działalności profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz  seniorów. Zwrócił uwagę na zwiększenie obecności i roli dzielnicowych w wyznaczonym rejonie służbowym oraz kontynuowanie efektywnej współpracy z samorządami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa powszechnego na terenie powiatu poddębickiego. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, jednocześnie dostrzegając potrzebę mieszkańców – Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach zapowiedział odtworzenie posterunku Policji na terenie gminy Wartkowice.

Oprac./sporz. sierż.Sylwia Kaźmierczak, (tel: 695-406-267)