Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie dotyczące współpracy poddębickiej policji ze zduńskowolskim WOPR

6 czerwca 2018 roku Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach i prezes zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podpisali porozumienia o współdziałaniu obu służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych zbiornika Jeziorsko.

Podpisany dokument pomiędzy komendantem insp. Krzysztofem Kotkowskim a prezesem WOPR Patrykiem Sokalem reguluje współdziałanie obu służb na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wspólne działania funkcjonariuszy przez cały okres letni przypadający od 23 czerwca do 2 września 2018 roku mają wpłynąć na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.

Porozumienie dotyczy obszaru m.in.:

- ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach znajdujących się na wodach zbiornika Jeziorsko;
- podejmowania akcji ratowniczej w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego;
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą ;
- kontrolowania tzw. dzikich kąpielisk;
- ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń na wodach i terenach przywodnych;
- kontrolowania jednostek pływających w zakresie wyposażenia  technicznego.

 

sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267