Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatnie dni wakacji…zadbajmy o ich bezpieczne zakończenie

Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, ale zanim dzieci usłyszą pierwszy dzwonek na lekcje, mundurowi z Poddębic zadbają o beztroski finał tegorocznych wakacji. Podczas dwóch miesięcy letniego wypoczynku policjanci przeprowadzili szereg działań profilaktycznych, aby uświadamiać i przestrzegać najmłodszych oraz ich opiekunów o zagrożeniach jakie mogą spotkać podczas kilkutygodniowej przerwy od szkolnych zajęć.

Mundurowi podczas wakacji przeprowadzili 20 prelekcji oraz spotkań ze społeczeństwem.  Wizyty policjantów  odbywały się w plenerze, nad wodą, w lesie, na terenie placówek szkolnych oraz ośrodków wypoczynkowych. Każda wizyta poddębickich stróżów prawa wiązała się z pogadankami na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą, na obozie, w podróży oraz podczas spędzania wakacji w domu. Uczestnicy odgrywali scenki sytuacyjne, brali udział w konkursach, mieli okazję przepłynąć się łodzią motorową, a także z bliska obejrzeć policyjny sprzęt oraz radiowóz. Spotkania odbywały się z udziałem  strażaków oraz ratowników medycznych, którzy  przekazywali cenne wskazówki oraz prezentowali w jaki sposób poprawnie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymywali ulotki lub upominki, które miały przypominać o bezpieczeństwie podczas wolnego czasu. Dzielnicowi prowadzili spotkania z opiekunami dzieci, rodzicami, pedagogami oraz seniorami, którzy sprawowali opiekę nad pociechami. Pozostało jeszcze kilka dni beztroski…wspólnie zadbajmy o bezpieczne zakończenie wakacji.