Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli - współpraca Policji z ZUS

26 października 2018 roku poddębiccy policjanci uczestniczyli w ”Dniu Seniora” zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poddębicach. Policyjne stoisko informacyjne dla interesantów oraz pracowników funkcjonowało w godzinach od 10:00 do 13:00. Osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się przede wszystkim na temat zagrożeń korupcyjnych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Poddębiccy policjanci realizując cele porozumienia na poziomie lokalnym starają się być jak najbliżej społeczeństwa, aby chronić je przed oszustwami, wyłudzeniami pieniędzy, przemocą czy nieuczciwie praktykującymi przedsiębiorcami. Kierownicy tj.: Rewiru Dzielnicowych oraz Biura Terenowego ZUS w Poddębicach właśnie tego dnia udzielali zainteresowanym informacji na temat urzędników, którzy nie zapraszają telefonicznie na spotkania w sprawie dziedziczenia składek emerytalnych, nie odwiedzają swoich klientów w domach oraz nie wysyłają e-mailem faktur. Takie zaproszenia i spotkania służą jedynie wyłudzeniu danych. Dlatego warto znać metody działania sprawców, by nie stać się ofiarą przestępstwa.
Spotkanie to były również doskonałą okazją do zapoznania wszystkich uczestników z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacją „Moja Komenda” oraz programem „Dzielnicowy Bliżej Nas”.
Działania te zorganizowano w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Komendantem Głównym Policji nadinsp. dr Jarosławem Szymczykiem, a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudą Uścińską w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Głównym celem porozumienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez podejmowanie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych zwiększających świadomość społeczną na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267