Porozumienie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie

Zawarcie Porozumienia kończy protest co uzgadniają wspólnie wszystkie strony. Od 1 stycznia 2019 r. 655.-zł. Od 1 stycznia 2020 r. nie mniej jak 500,-zł. Prawo do emerytury po 25 latach służby (bez wymogu 55 lat życia). 100% płatne nadgodziny. Kolejna ustawa o modernizacji.

Źródło: KWP Łódź