Debata społeczna w Pęczniewie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Pęczniewie

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zorganizowało debatę społeczną pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - masz na nie wpływ” – bezpieczny mieszkaniec gminy Pęczniew. Kluczowym elementem debaty było wskazanie uczestnikom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do dyskusji o bezpieczeństwie włączyli się m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

29 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pęczniewie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. Po zakończonej Sesji Rady Gminy,  w debacie oprócz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach – mł.insp. Jarosława Zielińskiego, dzielnicowego gminy Pęczniew – mł.asp. Artura Gawrysiaka, policjantki ds. Nieletnich i Patologii – sierż. szt. Małgorzata Rzepeckiej oraz Wioletty Świt-Pawlak – Powiatowego Rzecznika Konsumenta, udział wziął Wójt Gminy Pęczniew – Marcin Janiak, Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Zych, a także przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Pęczniew.

Kluczowym elementem debaty było wskazanie mieszkańcom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Podczas prezentacji multimedialnej Komendant przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, podkreślając przy tym wiodącą rolę społeczności lokalnej w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń.

Dzielnicowy przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, omawiając tym samym działania policjanta pierwszego kontaktu oraz podał informacje dotyczące możliwości i sposobów  kontaktu z dzielnicowym. Przypomniał także o Punkcie Przyjęć Interesantów w Pęczniewie przy ul. Głównej, który funkcjonuje w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach 9:00 - 11:00.

Realizując akcję informacyjno-edukacyjną „Seniorze nie daj się oszukać” pani Wioletta Świt-Pawlak  przybliżyła wszystkim zagadnienia dotyczące praw konsumenta i rozważnego podpisywania różnego rodzaju umów oraz możliwości odstąpienia od nich. Przytoczyła sytuacje w jakich konsument może się zwrócić o pomoc oraz zachować szczególną czujnośćw przypadku podejrzanych ofert. Omówiła na jakiej zasadzie działają obwoźni handlarze i jakie argumenty wykorzystują, aby przekonać klienta o atrakcyjności sprzedawanego towaru. 

Wszyscy zebrani mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Po zakończeniu spotkania uczestnicy wypełnili ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie. Podczas trwania debaty społecznej, uczniowie ZSRCKU w Wojsławicach promowali zawód policjanta. Zainteresowani mieli możliwość uzyskać wszelkich informacji dotyczących naboru do służby w mundurze.           

Oprac./sporz. st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel: 695-406-267