Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne porozumienie dotyczące współpracy poddębickiej policji ze zduńskowolskim WOPR

7 maja 2019 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł.insp. Jarosław Zieliński oraz prezes zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Patryk Sokal po raz kolejny podpisali porozumienie o współdziałaniu obu służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach.

Podobnie jak w  2018 roku porozumienie dotyczy obszaru m.in.:

- ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach znajdujących się na wodach zbiornika
  Jeziorsko;
- podejmowania akcji ratowniczej w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego;
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą ;
- kontrolowania tzw. dzikich kąpielisk;
- ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń na wodach i terenach
   przywodnych;
- kontrolowania jednostek pływających w zakresie wyposażenia  technicznego.

Od 22 czerwca 2019 roku do 1 września br. poddębiccy policjanci przy wykorzystaniu sprzętu pływającego wspomogą działania zduńskowolskiego WOPR-u.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267

 

  • Komendant podpisuje porozumienie z prezesem WOPR Zduńska Wola. Panowie siedzą w gabinecie przy stole
  • kartka z porozumieniem leży na stole, obok długopis
  • policyjna łódź motorowa stoi obok łodzi WOPR ze Zduńskiej Woli, przycumowane do drewnianego mostka na wodzie