Bezpieczna droga do szkoły - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Bezpieczna droga do szkoły

W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” i "Witaj Szkoło", mundurowi odwiedzili Szkołę Podstawową w Porczynach. Cykliczne prelekcje w placówkach szkolnych to codzienność poddębickich policjantów.

Policjanci z Poddębic wykorzystują każdą okazję, aby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie. Liczne spotkania w szkołach, scenki sytuacyjne oraz pogadanki o zasadach bezpieczeństwa na drodze to priorytet dla funkcjonariuszy, realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Tym razem prelekcja odbyła się na terenie placówki w Porczynach. W ramach działań informacyjnych, policjantka przypomniała uczestnikom o prawidłowym poruszaniu się w rejonie drogi, obowiązkowym posiadaniu elementów odblaskowych oraz korzystaniu z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Omówiła także jak się zachować oraz kogo powiadomić w przypadku niebezpiecznych sytuacji. Dzieci  z uśmiechem brały czynny udział w pogadance oraz zadawały mnóstwo pytań.

Policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół, zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Przypominają i uświadamiaja kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwracają też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach, nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Wraz z początkiem roku szkolnego droga do/ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka, zatem, MY DOROŚLI, zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 

Należy pamiętać o tym, że dziecko:

  •  w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat, czyli np. rodzeństwa.
  •  w drodze do i ze szkoły  ma obowiązek iść chodnikiem. W przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy pobocza nie ma – lewą stroną drogi,
  •  powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,
  •  w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, dozwolone jest przejście tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora powinno: spojrzeć w lewo, później w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może bezpiecznie przejść przez jezdnię,
  •  nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie może wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem, a oczekując na możliwość przejścia, nie powinno stać za blisko jezdni,
  •  na przejściach z wysepką powinno się na niej zatrzymać, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu,
  • nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu,
  •  nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu