Nielegalny połów ryb w miejscu zabronionym - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Nielegalny połów ryb w miejscu zabronionym

Policjanci z KPP w Poddębicach, ujawnili sześciu mężczyzn, którzy w miejscu zabronionym, nielegalnie łowili ryby. Za złamanie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym grozi do 2 lat więzienia i utrata narzędzi służących do połowu.

6 września 2020 roku w godzinach popołudniowych, policjanci patrolowali rejon zapory wodnej Zbiornika Jeziorsko. Przy czołowej zaporze, funkcjonariusze ujawnili sześciu mężczyzn, którzy łowili ryby przy pomocy wędek w rejonie progu podpiętrzającego. Robili to w miejscu, gdzie wyznaczony został obręb ochronny i obowiązuje zakaz połowu. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt, którym się posługiwali. Za złamanie zakazu połowu ryb w obrębie ochronnym, ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności i przepadek narzędzi służących do popełnienia przestępstwa.

Policja przypomina, że ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanowienie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach chronionych. Należy zatem czytać tablice informujące o zakazach połowu i stosować się do przepisów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.